On tap hinh 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về On tap hinh 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1:Cho (O), từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tt AB và AC với đường tròn. Kẻ dây CD//AB. Nối AD cắt đường tròn (O) tại E.
C/m ABOC nội tiếp
Chứng tỏ AB2=AE.AD.
C/m góc và (BDC cân.
CE kéo dài cắt AB ở I. C/m IA=IB.

1. IBE ICB
2. IB2 = IC.IE
3. I là trung điểm của AB
4. EB.DB = EC.DB
5. Kẻ DK//BC, gọi H là giao điểm của KE và BC
chứng minh O, A H thẳng hàng (chứng minh HB = HC)
HD ( BEH ∽ ( DEC
( CEH ∽ ( DEB

Bài 2: Cho tam giác vuông tại A , đường cao AH . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, d là tiép tuyến của đường tròn tại A . Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và tại C
cắt d theo thứ tự ở D và E.
Tính
Chứng minh DE = BD + CE.
Chứng minh BD.CE = R2 (R là bán kính đường tròn tâm O)
Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính DE
Bài 3 : Cho tam giác cân ABC (AB = AC), các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE
CM: ED = BC
Chứng minh rằng DE là tiếp tuyến của đường tròn (O)
Tính độ dài DE biết rằng DH = 2 cm , HA = 6 cm
Bài 4 : Cho nửa đường tròn tâm O với đường kính AB . Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax và By. Qua một điểm M thuộc nửa đường tròn đã cho , kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax và Ay lần lượt ở C và D. Các đường thẳng AD và BC cắt nhau ở N. Chứng minh rằng:
CD = AC + BD
MN // AC
CD.MN = CM.DB
Hỏi rằng M ở vị trí nào trên nửa đường tròn đã cho thì tổng AC + BD có giá trị nhỏ nhất ?
Bài 5: Từ một điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC với đường tròn. Từ một điểm M trên cung trên cung nhỏ BC kẻ một tiếp tuyến thứ ba cắt hai tiếp tuyến kia tại P và Q .
Chứng minh rằng khi điểm M chuyển động trên cung BC thì chu vi tam giác APQ có giá trị không đổi.
Cho biết góc BAC = 600 và bán kính của đường tròn (O) bằng 6 cm. Tính độ dài của tiếp tuyến AB và diện tích phần mặt phẳng được giới hạn bởi hai tiếp tuyến AB, AC và cung nhỏ BC.
Bài 6 : Cho tam giác cân ABC (AB =AC), I là tâm đường tròn nội tiếp, K là tâm đường tròn bàng tiếp góc A, O là trung điểm của IK.
Chứng minh rằng bốn điểm B, I, C, K cùng thuộc một đường tròn tâm O.
Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (O)
Tính bán kính đường tròn (O), biết AB = AC = 20 cm, BC = 24 cm.
Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đuờng tròn tâm A, bán kính AH. Gọi HD là đường kính của đường tròn (A;AH) đó. Tiếp tuyến của đường tròn tại D cắt CA ở E .
Chứng minh rằng tam giác BEC là tam giác cân.
Gọi I là hình chiếu của A trên trên BE, chứng minh rằng AI = AH.
Chứng minh rằng BE là tiếp tuyến của đường tròn (A;AH).
Chứng minh BE = BH + DE
Bài 7 : Cho tam gi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.