Ôn tập Hai tam giác bằng nhau – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Ôn tập Hai tam giác bằng nhau, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP VỀ TAM GIÁC BẰNG NHAU

Bài 1 : Cho tam giác ABC có AB=AC ,gọi M là trung điểm cua cạnh BC
Chứng minh 2 tam giác ABM&ACM bằng nhau
Chứng minh AM vuông góc với BC
AM là phân giác góc A
Bài 2.Cho tam giác ABC có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại M.
Chứng minh: ∆AMB = ∆AMC.
Chứng minh AM vuông góc với BC
Chứng minh M là trung điểm của cạnh BC.
Bài 3. Cho tam giác ABC AB=AC và M là trung điểm của AC & N là trung điểm của AB .BM&CN cắt nhau tại K. Chứng minh:

có KB=KC
Bài 4Cho tam giác ABC ( AB < AC) có AM là phân giác của góc A.(M thuộc BC).Trên
AC lấy D sao cho AD = AB.
a. Chứng minh: BM = MD
b. Gọi K là giao điểm của AB và DM .Chứng minh: (DAK = (BAC
Bài 5 : Cho góc vuông xAy .trên tia Ax lấy 2 điểm B&D ,trên tia Ay lấy 2 điểm C&E sao cho AB=AC&AD=AE
Chứng minh Tam giác ACD và tam giác ABE bằng nhau
Chứng minh tam giác BOD&COE bằng nhau .Với O là giao điểm của DC&BE
Chứng minh AO vuông góc với DE
Bài 6 : Cho góc xOy khác góc bẹt ,trên tia Ox lấy 2 điểm A&D trên tia OY lấy 2 điêm C&E sao cho OD=OE và OA=OB
chứng minh tam giác ODC và tam giác OBE bằng nhau
Gọi A là giao điểm của BE&CD .Chứng minh tam giác AOB và tam giác AOC bằng nhau
Chứng minh BC vuông góc với OA
Bài 7 : Cho tam giác ABC Qua A kẻ đường thẳng song song với BC ,qua C kẻ đường thẳng song song với AB hai đường thẳng này cắt nhau tại D
Chứng minh tam giác ABC bằng tam giác ADC
Chứng minh hai tam giác ADB &CBD bằng nhau
Gọi O là giao điểm của AC&BD .Chứng minh hai tam giác ABO&COD bằng nhau
Bài 8:Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A, B thuộc tia Ox sao cho OA < OB. Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OB = OD. Gọi M là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng:
a) AD = BC.
b) MAB = MCD.
c) OM là tia phân giác của góc xOy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.