ÔN TẬP H7-CHUONG II-@.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về ÔN TẬP H7-CHUONG II-@.doc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP HÌNH HỌC 7 – CHƯƠNG 2
A . Trắc ngiệm : Chọn câu đúng nhất.
1 .Cho ABC vuông cân tại A. vậy góc B bằng:
A. 600 B. 900 C. 450 D. 1200
2. Một tam giác là vuông nếu độ dài 3 cạnh của nó là:
A. 2,3,4 B. 3,4,5 C. 4,5,6 D. 6,7,8
3. Một tam giác cân có góc ở đáy là 350 thì góc ở đỉnh có số đo là:
A. 1000 B. 1100 C. 850 D. 1200
4. Tam giác ABC có BC = 3cm ; AC = 5cm ; AB = 4cm. Tam giác ABC vuông tại đâu?
A. Tại B B. Tại C C. Tại A D. Không phải là tam giác vuông
5. Tam giác ABC có AB = AC = BC thì tam giác ABC là
A. Tam giác nhọn B. Tam giác cân C. Tam giác vuông D. Tam giác đều
6. Tam giác nào vuông nếu độ lớn ba góc kà:
A. 300, 700, 800 B. 200, 700, 900 C. 650, 450, 700 D. 600, 600, 600
7. Tam giác cân là tam giác có:
A. Hai cạnh bằng nhau -B. Ba cạnh bằng nhau – C. Một góc bằng 600 – D. Một góc bằng 900
8. Trong một tam giác vuông:
A. Hai góc nhọn bù nhau – B. Hai góc nhọn phụ nhau
C. Hiệu hai cạnh góc vuông bằng cạnh huyền – D. Tổng hai cạnh góc vuông bằng cạnh huyền
9. Một tam giác cân có góc ở đáy là 350 thì góc ở đỉnh có số đo là:
A. 1000 B. 1100 C. 850 D. 1200
10. trong một tam giác góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là:
A. góc nhọn B. góc vuông C. góc tù D. góc bẹt
11. Góc ở đáy của tam giác cân là ?
A. Góc nhọn B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc bẹt
12. Cho (ABC có AB = AC và B = 450 thì tam giác ABC là tam giác :
A. vuông B. Cân C. đều D. vuông cân
13. Góc ở đỉnh của một tam giác cân bằng 800. Vậy góc ở đáy bằng:
A. 400 B. 500 C. 600 D. 800
14. Một t giác vuông có cạnh góc vuông bằng 5cm và cạnh huyền bằng 13cm, vậy cạnh còn lại bằng:
A. 5cm B. 8cm C. 12cm D. 18cm
15/ Một tam giác cân có góc ở đáy bằng 40o thì góc ở đỉnh có số đo là:
a/ 100o b/ 35o c/ 70o d/ 80o
16/ Cho hình chử nhật có chiều dài 12cm , đường chéo là 13cm thì chiều rộng hình chử nhật là:
a/ 14cm b/ 5cm c/ 12cm d/ 10cm
17/ Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:
a/ 8cm,9cm,14cm ; b/ 7cm,7cm,10cm ; c/ 5dm,11cm,12cm ; d/ 9cm, 15cm,12cm
18/ Để hai tam giác cân bằng nhau thì phải thêm điều kiện là:
a/Có cạnh đáy bằng nhau c/ Có cạnh đáy bằng nhau và góc ở đỉnh bằng nha
b/ Có một cạnh bên bằng nhau d/ Có một góc ở đáy bằng nhau và một góc ở đỉnh bằng nhau
19/ Tam giác ABC có AB = AC ; = 45o thì tam giác ABC là tam giác :
a/ Vuông b/ Đều c/ Vuông cân d/ Cân
20/ Tam giác ABC có = 60o thì tam giác ABC là tam giác:
a/ Vuông b/ Đều c/ Vuông cân d/ Cân

B . Bài tập :
1)Cho ABC cân tại A. Trên BC lấy D và E sao cho BD = CE. Kẻ DH AB, EK AC.CMR:
a) ABD = ACE. b) HD = KE.
c)Gọi O là giao điểm của HD và KE ; OED là tam giác gì ? d) AO là phân giác của góc BAC ?
2)Cho tam giác MNP cân tại N. Trên tia đối của tia MP lấy điểm I, trên tia đối của tia PM lấy
điểm K sao cho MI = PK.
a)Chứng minh: (NMI = (NPK ;

Hỏi và đáp