ôn tập giữa kì 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ôn tập giữa kì 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 1 tiết
Bài1():
a) Phát viết hệ thức đluật ôm, cho biết tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức?
b)Thương số giá của đại lượng đặc trưng cho dây dẫn ?
Khi thay đổi hiệu điện thế U thì giá có thay đổi không ? Vì sao ?
Bài2():
Viết công thức tính công của dòng điện rõ các đại lượng có trong công thức?
Bài3(1,):
bóng ghi 220V – 100W.
a) Cho ‎ ý của 2 con số ghi trên bóng đèn ?
b) Bóng đèn được thắp sáng liên tục ở hiệu điện thế U = 220V trong 4h.
Tính lượng điện bóng đèn sử dụng số đếm của công tơ điện?
Bài4(3đ):
Người ta mắc điện trở R1 = 10 song song với một bóng đèn loại 6V – 3W rồi nối tiếp với biến trở có điện trở lớn nhất Rb = 20 vào hiệu điện thế không đổi U = 18V.
a)Vẽ sơ đồ mạch điện
Phải điều chỉnh biến trở có giá trị R2 là bao nhiêu để đèn sáng bình thường?
b) Nếu thay biến trở bằng đèn ghi 12V-12W thì cả hai đèn có sáng bình thường không ? tại sao?
Bài5(2,5đ):
Trên vỏ của một ấm điện có ghi 220V – 1000W, dây đốt( dây moay so) được làm bằng hợp kim Nikêlin có bán kính tiết diện r = 0,05mm.
a) Tính chiều dài của dây đốt ( dây moay so), biết ?
b) Dùng ấm điện trên ở hiệu điện thế U = 220V để đun sôi 1,5 lít nước ở nhiệt độ 200C mất 10 phút. Tính hiệu suất của ấm ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp