On tap dai so 8 hoc ky 1 hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về On tap dai so 8 hoc ky 1 hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Soạn: 21.12.2013
Dạy: 27.12.2013
ÔN TẬP

A- Mục tiêu:
– Ôn tập và củng cố các kiến thức đã học về đa thức.
B- Chuẩn bị:
C- Tiến trình dạy học:
1. Tổ chức
– Kiểm diện: 8A:………………….8B:…………………8C:………………..
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới
Bài 1. Tính:
a. x2(x – 2×3) b. (x2 + 1)(5 – x) c. (x – 2)(x2 + 3x – 4) d. (x – 2)(x – x2 + 4)
Bài 2. Tính:
a. (x – 2y)2 b. (2×2 +3)2 c. (x – 2)(x2 + 2x + 4) d. (2x – 1)3
Bài 3. Tính nhanh:
a. 1012 b. 97.103 c. 772 + 232 + 77.46 d. 1052 – 52
Bài 4. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:
A = (x – y)(x2 + xy + y2) + 2y3 tại x = và y =
Bài 5. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a. 1 – 2y + y2 b. (x + 1)2 – 25 c. 1 – 4×2 d. 8 – 27×3
e. 27 + 27x + 9×2 + x3 f. 8×3 – 12x2y + 6xy2 – y3 g. x3 + 8y3
Bài 6. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a. 3×2 – 6x + 9×2 b. 10x(x – y) – 6y(y – x) c. 3×2 + 5y – 3xy – 5x
d. 3y2 – 3z2 + 3×2 + 6xy e. 16×3 + 54y3 f. x2 – 25 – 2xy + y2
g. x5 – 3×4 + 3×3 – x2.
Bài 7. Làm phép chia:
a. 3x3y2 : x2 b. (x5 + 4×3 – 6×2) : 4×2 c. (x3 – 8) : (x2 + 2x + 4)
d. (3×2 – 6x) : (2 – x) e. (x3 + 2×2 – 2x – 1) : (x2 + 3x + 1)
4. Củng cố :
GV chôt lại các kiến thức đẫ ôn tập
5. Hướng dẫn về nhà
– Tích cực tự giác ôn tập theo các dạng toán cơ bản đã học
– Phân môn Đại số học kì II sẽ học với SGK Toán 8 tập 2.
Bài 8. Rút gọn phân thức:
a. b. c.
Bài 9. Quy đồng mẫu:
a. và b. và c. và
Bài 10. Thực hiện phép cộng các phân thức:
a. b. c.
Bài 11. Viết phân thức đối của mỗi phân thức sau:
a. b. c.
Bài 12. Thực hiện các phép tính
a. b. c. d.
Bài 13. Viết phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau:
a. b. c. d. 3x + 2
Bài 14. Thực hiện các phép tính:
a. b. c. d.
e. g.
Bài 15. Cho phân thức:
a. Tìm điều kiện để giá trị của phân thức được xác định.
b. Tính giá trị của phân thức khi x = 0 và khi x = 3.
– Chuẩn bị bài: Mở đầu về phương trình.

**************************

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.