on tap dai so 7 chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về on tap dai so 7 chuong 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 7

BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ BAN ĐẦU. BẢNG TẦN SỐ. BIỂU ĐỒ
Bài 1: Tổng số điểm 4 môn thi của các học sinh trong một phòng thi được cho trong bảng dưới đây.
32
30
22
30
30
22
31
35

35
19
28
22
30
39
32
30

30
30
31
28
35
30
22
28

a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu?
b/ Lập bảng tần số
c/ Từ bảng “tần số” hãy biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật
Bài 2: Chiều cao của 40 học sinh lớp 7C được ghi trong bảng (đơn vị đo : cm)
140
143
135
152
136
144
146
133
142
144

145
136
144
139
141
135
149
152
154
136

131
152
134
148
143
136
144
139
155
134

137
144
142
152
135
147
139
133
136
144

Ta nhận thấy dấu hiệu X lấy rất nhiều giá trị khác nhau nhưng các giá trị này lại khá gần nhau do đó ta nhóm các giá trị này thành từng lớp. Hãy lập bảng “ tần số ghép lớp” theo các cột sau:
Cột 1: Chiều cao (theo các lớp sau: Trên 130cm – 135cm; trên 135cm – 140cm; trên 140 cm – 145cm; trên 145cm – 150 cm; trên 150cm – 155cm)
Cột 2: Giá trị trung tâm của lớp (là trung bình cộng của hai giá trị xác định lớp)
Cột 3: Tần số của lớp
Cột 4: Tần suất tương ứng.
Bài 3: Lớp 7A góp tiền ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Số tiền góp của mỗi các bạn được thống kê trong bảng ( đơn vị là nghìn đồng)
1
2
1
4
2
5
2
3
4
1
5
2

3
5
2
2
4
1
3
3
2
4
2
3

4
2
3
10
5
3
2
1
5
3
2
2

a/ Dấu hiệu ở đây là gì?
b/ Lập bảng “tần số”
Bài 4: Số bàn thắng trong mỗi trận đấu ở vòng đấu bảng vòng chung kết World Cup 2002 được ghi trong bảng
1
2
3
8
2
4
1
4
1
3
2
2

4
2
2
5
2
2
1
2
3
4
1
1

3
4
3
2
1
2
2
4
0
6
2
3

2
0
5
4
7
3
2
1
2
5
1
4

a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu trận đấu ở vòng đầu bảng.
SỐ TRUNG BÌNH CỘNG – MỐT
Bài 1: Tiền lượng tháng của nhân viên trong một Công ty được thống kê trong bảng với đơn vị là nghìn đồng. Hãy điền tiếp vào các cột 2, 4 và tính số trung bình cộng
Mức lương (x)
(1)
Giá trị trung tâm
(2)
Tần số (f)
(3)
Tích (2) x (3)
(4)
5

Trên 1200 – 1400

6

Trên 1400 – 1600

5

Trên 1600 – 1800

7

Trên 1800 – 2000

14

Trên 2000 – 2200

18

Trên 2200 – 2400

15

Trên 2400 – 2600

6

Trên 2600 – 2800

3

3800

1

n = 75

Bài 2: Một xe ôtô chạy từ A đến B gồm 4 chặng:
Chặng 1, xe chạy với vận tốc 45km/h trong 2 giờ; chặng 2, xe chạy với vận tốc 60km/h trong 1 giờ 45 phút; chặng 3, xe chạy với vận tốc 50km/h trong giờ; chặng 4, xe chạy với vận tốc 40km/h trong 45 phút.
Tính vận tốc trung biìn trên cả quãng đường AB
Bài 3: Khối lượng mỗi học sinh lớp 7C được ghi trong bảng dưới đây (đơn vị là kg). Tính số trung bình cộng
Khối lượng x
(1)
Giá trị trung tâm
(2)
Tần số
(3)

Hỏi và đáp