ÔN TẬP Đ 8-BS3-Đề 3+4.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ÔN TẬP Đ 8-BS3-Đề 3+4.doc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 3
I/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng
1/ Kết quả rút gọn phân thức là: là:
A. B. C. D.
2/ Mẫu thức chung của 2 phân thức và là:
x(x-6)(x+6) B. (x-6)(x+6) C. x-6 D. x2(x-6)(x+6)
3/ Phân thức nghịch đảo của là:
A. B. C. D.
4/ Giá trị phân thức tại x= 2004là:.
A.668 B.2004 C. D.
5/ Điều kiện của x để giá trị biểu thức xác định là:
A. x ≠0 và x ≠ 1 B. x≠ ± 1 C. x ≠0 và x ≠ -1 D. x≠ -1
6/ Kết quả phép tính là:
A. B.1 C.x D.
II/ Tự luận:
Bài 1: Thực hiện phép tính
a/ b/ c/
Bài 2: Cho biểu thức A =
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị phân thức A được xác định
b/ Rút gọn A c/ Tính A khi x =
Bài 3: Chứng minh rằng với mọi x ≠ ± 2 thì giá trị biểu thức:
M = không phụ thuộc vào x.
Bài 4: Rút gọn : a) ; b) ; c)
Bài 5: Cho
a) Tìm điều kiện của y để giá trị của S xác định. b) Rút gọn S.
c) Tính giá trị của S với . ;d) Tìm số tự nhiên y sao cho phân thức S có giá trị nguyên.

Đề 4
I.Trắc nghiệm:
Hãy khoanh tròn vào kết quả mà em cho là đúng nhất:
CÂU 1 : Điều kiện xác định của phân thức là :
A
CÂU 2 : Mẫu thức chung của hai phân thức : và là :
A  x2 + 2x                 B.    x( x2 – 4 ) C . ( x + 2 )( x – 2 ) D x2 + 3x – 2
CÂU 3 : Phân thức bằng phân thức :

CÂU 4 : Biết biểu thức A bằng :
A . 3x B . ( 1 + 2x ) C . 3 D 6×2 + 3x
CÂU 5 : Phânthức đối của phân thức phân thức :
A .
CÂU 6 : Giá trị của khi x bằng
A 0 ; B . 3 ; C . 9 ; D . – 3
II. Tự luận:
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a/ b/
Bài 2: Cho biểu thức:M =
a/ Tìm điều kiện của x để giá trịcủa biểu thức M xác định
b/ Rút gọn M c/Tìm gía trị nguyên của x để M có gía trị nguyên
Bài 3: Tính :
a) b) c)
Bài 4: Cho biểu thức
Giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức A có nghĩa
Rút gọn A
Tìm giá trị của x để

Hỏi và đáp