on tap chuyen de rut gon va bai toan lien quan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về on tap chuyen de rut gon va bai toan lien quan, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1. Rút gọn các biểu thức sau:
a, ( )( )
b, ( 0,2+ 2

c, ( ). + 7
d, ( 155 ) :

e, 2
g, (

h,
i,

2:Rút gọn Các biểu thức sau:

3

a) Tìm a để A>0
b) Tính giá trị của a để A=0

Tìm x khi B=6/5

a) Tính C biết x=
b)Tìm x khi C >1.

a) Tính D khi x=
b)Tìm x để D=-3

E=
a) Tính E khi x=

b) Tính x khi E >5

a)Rút gọn F

b)Tính x để F=1/2

Bài 4 Cho biểu thức:
Rút gọn P. 2Tìm x để P >0.
Bài 5Cho biểu thức
1/ Rút gọn A 2/ Tìm x để A = 0
Bài 6 1) Tính giá trị biểu thức P = +
2) Chứng minh : với a >0 và b >0
Bài 7 1)Đơn giản biểu thức : P =
2) Cho biểu thức : Q = với x > 0 ; x 1
a) Chứng minh Q = b) Tìm số nguyên x lớn nhất để Q có giá trị là số nguyên.
Bài 8 Cho biểu thức : Q = ,
a) Chứng minh rằng Q = ; b) Tìm số nguyên x lớn nhất để Q có giá trị nguyên
Bài 9 Cho biểu thức: A = với 0a1 1)Rút gọn A 2)Tìm sao cho A = -a2
Bài 10: Cho A = +
a. Tìm x để A có nghĩa b. Rút gọn A c. Tìm các giá trị của x để A có giá trị dương
Bài 11: Cho biểu thức Avới và
a/ Rút gọn biểu thức A. b/ Tính giá trị của biểu thức A khi c/ Tìm giá trị của x để A > 1
Bài 12. Cho biểu : A4 = ( ):
a) Rút gọn A4. b) Với giá trị nguyên nào của a thì A4 có giá trị tự nguyên ?
Bài 13. Cho biểu thức: A1 = () : () +
a) Rút gọn A1. b) Tính giá trị của A1 khi x=7+4. c) Với giá trị nào của x thì A1 đạt giá trị nhỏ nhất ?
Bài 14 Cho biểu thức :
a)Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa b)Rút gọn biểu thức A . c)Giải phơng trình theo x khi A = -2 .
Bài 15 Cho biểu thức :
Rút gọn biểu thức . b)Tính giá trị của khi
Bài 15 Cho biểu thức
a) Rút gọn P. b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức nhận giá trị nguyên.
Bài 17: Cho biểu thức : M =
a) Rút gọn M b)Tìm giá trị của a để M < 1 c) Tìm giá trị lớn nhất của M.
Bài 18: Cho biểu thức

a. Rút gọn P b.Tìm x để P < 1 c. Tìm x để P đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 19: Cho biểu thức :
a) Rút gọn biểu thức A . b) Tính giá trị của A khi x = c) Với giá trị nào của x thì A đạt giá trị nhỏ nhất .

Hỏi và đáp