ÔN TẬP CHƯƠNG II ĐẠI7-8 ĐỀ[email protected] – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về ÔN TẬP CHƯƠNG II ĐẠI7-8 ĐỀ[email protected], bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 1

I/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng
1/ Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nếu :
B.y = ax C. y= ax (a≠ 0) D. xy = a
2/ Đồ thị hàm số y=2x nằm ở góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ Oxy
I, II B. II, III C. III, I D. IV, II
3/ Đồ thị hàm số y = 5x là đường thẳng đi qua điểm :
Gốc toạ độ B. M(+1, 5) C.M(-1, 5) và N(1, 5) D.Gốc tọa độ và M(+1, 5)
4/ Cho x, y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch khi x= 5, y= 4 . Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:
B. C. 1 D. 20
5/ Cho hàm số y = f(x) = 2×2-1, ta có:
f(0) = 1 B. f(1) = 1 C. f(-1) = -1 D. f(2) = 2
6/ Điểm thuộc đồ thị hàm số y = – 4x, ta có a=
B. -1 C. D.
II/ Tự luận:
Bài 1:Cho hàm số y = -3x
a/ Cho A(-2, yA) thuộc đồ thị hàm số y = -3x. tính yA ?
b/ Điểm B(1,5; 3)có thuộc đồ thị hàm số y = -3x không ? Vì sao ?
c/ Vẽ đồ thị hàm số y =- 3x
Bài 2: Cho biết 4 người làm cỏ 1 thửa ruộng hết 8 giờ. Hỏi 10 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ thửa ruộng đó hết bao nhiêu giờ?
Bài 3: Tìm x, y, z biết
và x + 3y – 2 =5
Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
1. Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau khi x = 6 thì y = 4, thì hệ số k của y đối với x là:
A. 1 B. C. D.
2. Biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau khi x = 2, y = 30 thì hệ số tỉ lệ là:
A. 30 B. 40 C. 60 D. 50
3. Cho hàm số y = 3×2 + 1. Tính f(3):
A. 25 B. 26 C. 27 D. 28
4. Đồ thị hàm số y = ax (a ( 0) là:
A. Một đường cong B. Một đường thẳng
C. Một đường không đi qua gốc tọa độ D. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ
5. Đồ thị hàm số: y = ax (a ( 0) nằm ở Mọi góc phần tư nào của mặt phẳng tọa độ oxy nếu a >0:
A. I và II B. II và III C. I và III D. II và IV
6. Cho hàm số: y = 3x – 1. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số:
A. (, 0) B. (, 0) C. (0, 1) D. (0, 2)
II. TỰ LUẬN:
Bài 1: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Bài 2: Chia số 90 thành 3 phần tỉ lệ nghịch với các số 3, 4, 6. Tìm mỗi phần của số đó.
Bài 3: Vẽ đồ thị hàm số:
Bài 4: Đồ thị hàm số y = ax (a ( 0) đi qua M(2, -5). Hãy tìm hệ số a của hàm số trên.
Đề 3

Bài 1: Cho hàm số y = f( x) = 5- 2x .
a) Tính f (-2) ? f ( ) ? b) Với giá trị nào của x thì y = f(x) = 5 .
Bài 2: Cho hàm số y = x .
a) Trong các điểm sau :A( -6; -2) ; B(-2 ; 10) điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = x . Vì sao ?
Viết toạ độ của điểm M khi biết tung độ của M bằng -3.
Vẽ đồ thị của hàm số trên ?
Bài 3: Cho biết 10 người dọn cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.