Ôn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Ôn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần : 14 Ngày soạn :
Tiết : 40 Ngày dạy :

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN
Chúng ta đã biết phép cộng và phép nhân hai số tự nhiên luôn thực hiện được và cho kết quả là số tự nhiên, còn với phép trừ hai số tự nhiên không phải bao giờ cũng thực hiện được, chẳng hạn:
4-6 = ? Trong chương này, chúng ta sẽ làm quen với một loại số mới (số nguyên âm). Các số nguyên âm cùng với các số tự nhiên sẽ tạo thành tập hợp các so ánguyên, trong đó phép trừ luôn thực hiện được.

BÀI 1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM

I. Mục tiêu.
1. Kiến thức : Học sinh biết được các số nguyên âm.
2. Kĩ năng : Biết biểu diễn các số nguyên trên trục số.
3. Thái độ : Học sinh biết cách biểu diễn số tự nhiên và số nguyên âm trên trục số
Rèn khả năng liên hệ thực tế toán học cho học sinh .
II. Chuẩn bị.
1. Giáo viên: Nhiệt kế có chia độ âm, hình vẽ biểu diễn độ cao. Bảng phụ ghi nhiệt độ các Thành Phố. Thước kẽ có chia khoảng.
2. Học sinh: Chuẩn bị thước kẽ có chia khoảng.
III. Hoạt động trên lớp
1. Ổn định (1 phút) Kiểm tra sỉ số
2. Kiểm tra bài cũ (Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh)
3. Bài mới :
Giới thiệu bài (2 phút) : Giáo viên đưa ra 3 phép tính yêu cầu học sinh thực hiện. Giáo viên giới thiệu: Để phép trừ các số tự nhiên luôn thực hiện được người ta đưa vào đó một dạng số mới: Số nguyên âm, các số nguyên âm cùng các số tự nhiên lập thành một tập số gọi là tập các số nguyên

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung

Hoạt động 1 (20 phút) Giới thiệu sơ lược số nguyên
– Giới thiệu các số âm thông qua các ví dụ SGK

– Cho học sinh đọc ? 1 SGK
– Cho học sinh quan sát nhiệt kế có chia độ âm

Gọi một học sinh đọc nội dung ví dụ 2.SGK
– Yêu cầu đọc thông tin ở
? 2 và cho biết số âm còn được sử dụng làm gì ?

– Đọc thông tin trong ví dụ 3 và cho biết số âm còn được sử dụng như thế nào ?

Hoạt động 2 (13 phút) Trục số
– Yêu cầu một học sinh lên bảng vẽ tia số theo hướng dẫn của giáo viên.
– Giáo viên vẽ trục số và giới thiệu như SGK

Trình bày các hiểu biết về số nguyên âm
Quan sát nhiệt kế và tìm hiểu về nhiệt độ dưới 00C
Đọc nhiệt độ của các thành phố ? 1

Một học sinh đọc nội dung ví dụ 2, cả lớp chú ý theo dõi
Học snh đọc các câu trong nội dung ? 2 và trả lời
– Biểu diễn các độ cao dưới mực nước biển
Học sinh đọc thông tin ví dụ 3. SGK
Số nguyên âm còn dùng để chỉ số tiền nợ và số tiền có

Một học sinh vẽ theo yêu cầu. Cả lớp vẽ tia số vào vở

Học sinh cả lớp quan sát hình vẽ SGK

1. Các ví dụ
Ví dụ 1. SGK

? 1

Ví dụ 2. SGK
? 2

Ví dụ 3. SGK

? 3

2. Trục số
Các số nguyên được biểu diễn trên tia số như sau:

Củng cố (7 phút)
– Cho học sinh làm ? 4 SGK
Học sinh trả lời miệng phần ? 4:Điểm A biểu diễn số -6,điểm B là -2,điểm C là 1, điểm D là 5.
– Cho cả lớp làm bài tập 1 trang 68 SGK.
Đọc nhiệt độ trên các nhiệt kế nhiệt kế .(Yêu cầu hai học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vào vở và nhận xét) Cho học sinh làm bài tập 2, 3. SGK
Giáo viên treo bài tập 4 để học sinh từø làm. Cho hai học sinh lên bảng điền
Hướng dẫn học ở nhà (2 phút)
– Học bài theo kiến thức đã học từ SGK
– Làm các bài tập 4 đến 5.SGK
– Xem trước nội dung bài học tới .
– Tập vẽ thành thạo trục số. Đọc lại và hiểu rõ ví dụ các số nguyên âm .

Tuần :14 Ngày soạn :
Tiết : 41 Ngày dạy :

BÀI

Hỏi và đáp