Ôn tập chương 3 HH9(new) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Ôn tập chương 3 HH9(new), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP ÔN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III

Bài 1:
Trên đường tròn đừơng kính AB lấy điểm M ( khác A và B ). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C. Chứng minh rằng MA2 = MB.MC.
Bài 2 :
Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên ngòai đường tròn đó. Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB.Chứng minh rằng MT2 = MA.MB.
Bài 3 :
Qua điểm A nằm ngòai đường tròn (O), vẽ hai cát tuyến ABC và AMN sao cho hai đường thẳng BN và Cm cắt nhau tại một điểm S nằm trong đường tròn . Chứng minh rằng cácgóc  + BSM= 2.CMN
Bài 4 :
Cho tam giác ABC nội tiếp (O) và tia phân giác góc A cắt đường tròn tại M . Vẽ đường cao AH.
Chứng minh rằng : a) OM qua trung điểm của dây BC
b) Am là tia phân giác của góc OAH
Bài 5 :
Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia AC lấy M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S, Chứng minh rằng :
ABCD là tứ giác nội tiếp được
Góc ABD = góc ACD
CA là tia phân giác của góc SCB
Bài 6 :
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.