Ôn tập chương 3 Đại số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Ôn tập chương 3 Đại số 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP CHƯƠNG III
ĐẠI SỐ 9

Bài 1 : Giải hệ ơng trình (bằng ơng pháp thế) :
a) b) c) d)
e) f) g) h)
Bài 2 : Giải hệ ơng trình (bằng ơng pháp cộng đại số) :
a) b) c) d)
e) f) g)
Bài 3 : Giải các hệ phương trình sau :
a) b) c) d)
Bài 4 : Đặt ẩn phụ rồi giải các hệ ơng trình sau :
Bài 5 : Giải các hệ phơng trình sau :
a. b. c. d.
Bài 6 : Giải các hệ phương trình sau :
a) b) c)
d) e) f)
Bài 7 : Xác định a ; b để hệ phương trình có nghiệm là x = 3 ; y = –1
Bài 8 : Tìm m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm :
Bài 9 : Tìm các hệ số a và b biết hệ có nghiệm (x ; y) = (3 ; 1)
Bài 10 : Giải các hệ phương trình :
a) b) c) d)
e) f) g) h)
Bài11 : Cho hệ phương trình
a/ Tìm m, n để hệ phương trình có nghiệm : (x ; y) = (–2 ; 3)
b/ Tìm m, n để hệ phương trình có vô số nghiệm.
Bài 12: Cho trình: . Tìm m để phương trình có nghiệm x >0 ; y < 0.
Bài 13 : Tìm a và b biết rằng phương trình ax2 – 2bx + 3 = 0 có tập nghiệm S = –2 ; 1
Bài 14 : Cho hệ phương trình :
Xác định m để hệ phương trình có một nghiệm ? Vô nghiệm ? Vô số nghiệm ?
Bài 15 : Tìm giá trị của m để hệ ơng trình vô nghiệm, vô số nghiệm.
Bài 16 : Cho trình : (I)
a) Giải hệ phương trình (I)
b) Tìm m để x, y là số nguyên.
Bài 17 : Cho hệ phương trình :
a. Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn x + y = –1.
b. Tìm m nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên.
Bài 18: Một ca nô dự định đi từ A đến B trong thời gian đã định. Nếu ca nô tăng 3 km/h thì đến nơi sớm 2 giờ. Nếu ca nô giảm vận tốc 3 km/h thì đến nơi chậm 3 giờ. Tính chiều dài khúc sông AB.
Bài 19: Một hình chữ nhật có chu vi 110m. Hai lần chiều dài hơn ba lần chiều rộng là 10m. Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 20: Một người đi xe đạp đự định đi hết quãng đường AB với vận tốc 10 km/h. Sau khi đi dược nửa quãng đường với vận tốc dự định người ấy nghỉ 30 phút. Vì muốn đến được điểm B kịp giờ nên người với vận tốc 15 km/h trên quãng đường còn lại. Tính quãng đường AB.
Bài 21: Hai người cùng làm một công việc trong 7 giờ 12 phút thì xong công việc. Nếu người thứ nhất làm trong 4 giờ người thứ hai làm trong 3 giờ thì đựơc 50% công việc. Hỏi mỗi người làm một mình trong mấy giờ thì xong công việc ?
Bài 22 : Một đoàn xe vận tải có 15 xe tải lớn và 4 xe tải nhỏ tất cả chở 178 tấn hàng. Biết mỗi xe tải lớn chở nhiều hơn xe tải nhỏ là 3 tấn. Tính số tấn hàng mỗi xe tải từng loại đã chở ?
Bài 23 : Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc và thời gian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.