ÔN TẤP CHƯƠNG 1 ĐS VÀ HH CHƯƠNG 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ÔN TẤP CHƯƠNG 1 ĐS VÀ HH CHƯƠNG 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TÂY NINH, 2017

ÔN TẬP KT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9
LÝ THUYẾT

Điều kiện có nghĩa của một số biểu thức:
1) A(x) là đa thức A(x) luôn có nghĩa
2) có nghĩa B(x) 0
3) có nghĩa A(x) 0
4) có nghĩa B(x) >0
Khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn bậc hai:
( với B 0, A.B 0 )
Trục căn thức ở mẫu số:
DẠNG 1: Mẫu là biểu thức dạng tích các căn thức và các số, ta nhân tử và mẫu với căn thức.

DẠNG 2: Mẫu là biểu thức dạng tổng có căn thức, ta nhân tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu.
( A – B và A + B là hai biểu thức liên hợp với nhau.
( (A – B)(A + B) = A2 – B2
(

(

Nếu A không âm thì

( với A ; B 0 )
(với A 0, B 0)

Đưa thừa số A2 ra ngoài dấu căn bậc hai:
ta được |A| . Ta có:
Đưa thừa số vào trong dấu căn bậc hai:
( với A 0 )
( với A < 0 )

Phương trình chứa căn thức bậc hai:
1)
3)

2)
4) A = 0 và B = 0

ĐỀ 1:
Bài 1: (2 điểm)
Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa:
a/ b/
Bài 2: (4 điểm)
Thực hiện phép tính:
a/
b/
c/
d/
Bài 3: (1,5 điểm)
Rút gọn biểu thức sau:
với x < 3
Bài 4: (2 điểm) Tìm x, biết :
a/
b/

ĐỀ 2:
Bài 1: (2 điểm)
Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa:
a/ b/
Bài 2: (4 điểm)
Thực hiện phép tính:
a/
b/
c/
d/
Bài 3: (1,5 điểm)
Rút gọn biểu thức sau:
với x < 4
Bài 4: (2 điểm) Tìm x, biết :
a/
b/

ĐỀ 3:
Bai 1: (2 điểm) Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa:
a/ b/
Bai 2: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a/
b/
c/
Baøi 3: (2 điểm)
A =
a/ Tìm ĐKXĐ
b/ Rút gọn A.
Baøi 4: (2 điểm) Giải PT:
a/ b/

ĐỀ 4:
Bai 1: (2 điểm) Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa:
a/ b/
Bai 2: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a/
b/
c/
Baøi 3: (2 điểm) Cho bieåu thöùc:
M =
a/ Tìm ĐKXĐ
b/ Rút gọn M
Bai 4: (2 điểm) Giải PT :
a/ b/

ĐỀ 5:
Bài 1: Tính
a/ 2
b/
c/
d/
Bài 2: Giải phương trình
a/
b/
Bài 3: Rút gọn
a/
b/ với a, b > 0 và a 1
Bài 4: Cho biểu thức
A =
a/ Tìm ĐKXĐ
b/ Rút gọn A.
c/ Tính giá trị của A khi x =

ĐỀ 6:
Bài 1: Tính
a/
b/
c/
d/
e/
Bài 2: Rút gọn
a/
b/
Bài 3: Cho biểu thức
a/ Tìm ĐKXĐ
b/ Rút gọn A.
c/ Tính giá trị của A khi x = và
Bài 4: Chứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.