ÔN TÂP C1 ĐSÔ 9 NÂNG CAO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ÔN TÂP C1 ĐSÔ 9 NÂNG CAO, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9
A.LÝ THUYẾT:
Xem lại sách giáo khoa Toán 9 Tập I phần tổng kết chương I trang 39.
B. BÀI TẬP:
DẠNG I: Tìm điều kiện cho biến để căn thức có nghĩa ?
Cần nhớ: có nghĩa

Bài 1: Tìm các giá trị của x để các biểu thức sau có nghĩa?
a) b) c) d)
e) f)
DẠNG II: So sánh hai căn thức bậc hai:
Định lí: Vói hai số không âm a và b ta có:
a >b
Chú ý: Khi so sánh cần linh hoạt, đó là:
– xử dụng thêm các tính chất như:
a, b > 0 , nếu a2 > b2 thì a > b
– nếu a >b > 0 thì
– Xử dụng tính chất bắc cầu….

Bài 2: So sánh các số a và b biết:
a = và b = b) và
c) a = và b = 5
d) a = và b =
e) a = và b =
DẠNG 3:Rút gon các biểu thức chứa căn thức bậc hai:
– Muốn rút gọn được các biểu thức chứa các căn
thức bậc hai cần nắm vững :
Các hằng đẳng thức đáng nhớ , phân tích thành nhân tử, các phép biến đổi .

Bài 3: Phân tích thành tích:
a) ; ;
b) ; ;
c) ; ;
d) ;
Bài 4: Rút gọn các biểu thức sau:
a) ; ;
b) ; ;

Bài 13: Cho biểu thức:
P =
a) Rút gọn P.
b) Tìm x để P > 0.
c) Tìm giá trị lớn nhất của P.
Bài 14: Cho biểu thức :
P =
(với x > 0 và x 4)
a) Rút gọn P. b) Tìm x để P >3
Bài 15: Cho biểu thức :
A =
a)Rút gọn A .
b) Chứng minh rằng nếu 0 < a 0.
c) Tìm giá trị lớn nhất của A.
Bài 16: Cho biểu thức:
P =
Tìm điều kiện cho x để P xác định.
Rút gọn P.
Tìm x để P >0
DẠNG 4: Giải phương trình:
Bài 17: Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)
e)
f)

Bài 18: Giải các phương trình sau:
a) b)
TỰ KIỂM TRA NĂNG LỰC:
ĐỀ SỐ 01:
Bài 1: (2 điểm)
Trong hai số : – 4 ; 4 ; 8 ; – 8 số nào là giá trị
Căn bậc hai số học của 16
Tìm các giá trị của x để có nghĩa ?
Bài 2: (3 điểm)
Rút gọn các biểu thức sau:
a)
b)
c)
Bài 5: Đưa các thừa số ra ngoài dấu căn:
a) ; ; ; ;
b) ; ;
Bài 6: Khử mẫu của các biểu thức lấy căn :
; ; ;
Bài 7: Trục căn thức ở mẫu các biểu thức sau:
a) b) c) d)
Bài 8: Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c) :
d)
e) f)
g) k)
Bài 9: Chứng minh các đẳng thức sau:
a) b)
Bài 10:
a) b)
c)
Bài 11: Cho biểu thức: (với x >0, x ≠ 1 và x ≠ 4)
a) Rút gọn A.
b) Tìm giá trị của x để A = 0.
c) Tìm các giá trị của x để A < 0.
Bài 12: Cho biểu thức:
Q = .
a)Tìm các giá trị của x để Q xác định .
b)Rút gọn biểu thức Q.
c)Tìm tất cả các giá trị của x để Q < 1

Bài 3: (2 điểm)
Giải phương trình sau:
a)

Hỏi và đáp