on tap C II va tong hop cac de mau – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về on tap C II va tong hop cac de mau, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tính :
( -47 ) + ( -53 )
( -5 ).( -12 )
( – 5 + 2 ) . 4 + ( – 8 -2) : (-5)
(-2)3 + + (-1).(-2).(-3)
( -47 ) + ( -53 )
( -5 ).( -12 )
8.25.14.( -4 ).125
23.57 + 57.77
18.17 – 3.6.7
4.52 – 3.23
235 + (-486) + (-135) + 376
=

(-4).5.(-25).(-20)
40 – (3.52 – 3.43)

(-125 ).6.(-4 ).8
23.3 + 8.6 + 23

85 +((93(
((13) + ((54)
((497((((2430(
((72(((48(+ ((25)
( -75 ) . 2 + ( – 25 ) . 2
( – 4 ) . 15 . ( – 25 )
999 – ( – 111 ) + 90 – 200
8.25.14.( -4 ).125
( 589 – 732) – ( 589 +2011 -732 )
– 26.337 +2603
( 48 – 216 ) – ( 148 + 84 – 75 )
( -64 ).( 74 – 48 ) – 74 .( 48 – 64 )
(- 113). 36 + 45.(- 113) + (- 113). 19
( – 153). 72 + 100 . 72
12010 : 20100 + 15 : ( – 3 )
2)Tìm x biết :
3x + 8 = – 7
10 -2(x +5) = 14
3x – 21 =15
x – 3 | = 5
3x – 21 =15
| x – 3 | = 5
(x-2)(x-3) =0
5x – 12 = 48
|x+5| = 15

3x + 10 = -14

7 + x = 21
(3x ( 15( = 0
x ( 7 = (12
(2x + 5 = (7
x ( 32 + 11 = 21 ( 33 + 7
(x-3)(x-4)=5
(2x-3)(1-x)=5

3) Tính giá trị của biểu thức :
a) A = 15 + ( -40 ) + 2y với y = 6
vôùi x = –5
2 với x = –3
b) Tính tổng :
A = 1 – 4 + 7 – 10 + ……. – 208 + 301 – 304 + 307
B = 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + . . . – 99 – 100 + 101 + 102
C= 1 + 2 +(– 3)+(– 4) + 5 + 6+(– 7)+(– 8) + . . . – 995 – 996 + 997 + 998
1) Cho
a) Tính A. b) A có chia hết cho 2, cho 3, cho 5 không ?
c) A có bao nhiêu ước tự nhiên. Bao nhiêu ước nguyên ?
2) Cho và So sánh A và B.

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS : …………….. MÔN : SỐ HỌC 6 ( tiết 68 tuần 22 )
Đề số : 2 ( Tiết : …. Tuần : …. theo PPCT )
Họ và tên : ………………………………
Lớp : 6 …

Điểm
Lời phê của thầy ( cô ) giáo

TRẮC NGHIỆM
| 30 | bằng :
A. -30 B. 30 C. D. Một đáp án khác

2. Số đối của -20 là :
A. -20 B. 20 C. 2 D. Một kết quả khác

3. a – ( b – c ) bằng:
A. a – b + c B. a + b + c C. ( a – b ) – c D. a + b + c

4. – 3 – 8 bằng :
A. 5 B. 24 C. -11 D. -5

5. -52 bằng :
A. 25 B. 10 C. -10 D. -25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.