on tap bai7,8,9 ve ap suat – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về on tap bai7,8,9 ve ap suat, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI 7. ÁP SUẤT
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
– Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
– Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.

Trong đó: P – là áp suất
F – áp lực tác dụng lên mặt bị ép (đv N)
S – diện tích bị ép (đv m2)
Đơn vị của áp suất là Pascal (Pa). 1Pa = 1N/m2

B. BÀI TẬP
7.1. Áp suất của người tác dụng lên mặt sàn lớn nhất trong trường hợp nào sau đây:
A. Đứng cả hai chân
B. Đứng co một chân
C. Đứng hai chân và cúi gập người
D. Đứng hai chân và cầm thêm một quả tạ

7.2. Cách làm tăng, giảm áp suất nào sau đây là không đúng?
A. Tăng áp suất bằng cách tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.
B. Tăng áp suất bằng cách giảm áp lực và tăng diện tích bị ép.
C. Giảm áp suất bằng cách giảm áp lực và giữ nguyên diện tích bị ép.
D. Giảm áp suất bằng cách tăng diện tích bị ép.

7.3. Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104N/m2. Diện tích bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó là bao nhiêu?

7.4. Áp lực của gió tác dụng trung bình lên một cánh buồm là 8700N, khi đó cánh buồm chịu một áp suất là 290N/m2. Diện tích của cánh buồm là bao nhiêu?

7.5. Một ô tô 4 bánh tác dụng lên mặt sàn một áp suất 7,6.104N/m2. Diện tích tiếp xúc của mỗi bánh lên mặt sàn là 0,04m2. Hỏi trọng lượng và khối lượng của ô tô đó là bao nhiêu?

7.6. Đặt một bao gạo lên một cái ghế 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất của chân ghế tác dụng lên mặt đất.

7.7. Một vật hình hộp chữ nhật kích thước 20(cm)x10(cm)x5(cm) đặt trên mặt bàn nằm ngang. Biết trọng lượng riêng của chất làm vật liệu là 18400N/m3. Áp suất lớn nhất, áp suất nhỏ nhất tác dụng lên mặt bàn là:
A. 3680N/m2; 920N/m2
B. 3860N/m2; 290N/m2
C. 3860N/m2; 920N/m2
D. 3680N/m2; 290N/m2
7.8. Tại sao khi trời mưa, đường lầy lội, người ta thường dùng một tấm ván đặt lên đường đất để người hoặc xe đi?

7.9. Một xe tải khối lượng 4,5 tấn có 6 bánh xe, diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe với mặt đường là 7,5 cm2. Coi mặt đường là bằng phẳng. Áp suất của bánh xe lên mặt đường khi xe đứng yên là:
A. 108N/m2
B. 107N/m2
C. 104N/m2
D. 103N/m2

7.10. Khi xe ô tô bị sa lầy, người ta thường đổ cát, sạn hoặc đặt dưới lốp xe một tấm ván. Cách làm này nhằm mục đích:
A. Tăng áp suất
B. Giảm áp suất
C. Tăng ma sát
D. Giảm ma sát

7.11. Một vật có khối lượng 0,9kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 4cmx5cmx6cm. Lần lượt đặt ba mặt của vật này lên mặt sàn nằm ngang. Hãy tính áp lực và áp suất tác dụng lên mặt sàn trong từng trường hợp.

BÀI 8. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAU
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
– Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.
– Công thức tính áp suất chất lỏng: p = d.h
Trong đó: h – độ sâu tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng.
d – trọng lượng riêng của chất lỏng.
(p tính bằng Pa, d tính bằng N/m3, h tính bằng m)
– Trong bình thông nhau chưa cùng một chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau đều ở cùng một độ cao.

B. BÀI TẬP
8.1. Trong hình vẽ dưới, bình 1 đựng rượu, bình 2 đựng nước, bình 3 đựng nước đá. Gọi p1, p2, p3 là áp suất các chất lỏng tác dụng lên đáy bình 1, 2, 3. Biểu thức nào dưới đây là đúng:
A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.