Ôn tập về phép cộng – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Ôn tập về phép cộng, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG
MÔN TOÁN : LỚP 1
Bài 1: Tính
5+1=….. 6+1=…… 1+4=……
1+5=….. 1+6=…… 4+1=……
7+1=…… 1+7=…… 8+1=……
Bài 2:Nối
6+1 7+1
8 6
5+1 7
9 8+1

Bài 3:Bạn Lan có 5 cái kẹo,bạn Mai nhiều hơn bạn Lan 3 cái kẹo.Hỏi Mai có bao nhiêu kẹo.
Bài giải

Bài 4:Bạn Hùng có 3 viên bi,bạn Tuấn có 4 viên bi.Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi.
Bài giải

Hỏi và đáp