ôn hinh 9 c3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ôn hinh 9 c3, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG III

Bài 1 : Cho (O ; R) có hai đường kính AB , CD vuông góc nhau , trên đoạn OA lấy M tùy ý tia CM cắt (O) tại N . Đường thẳng vuông góc AB tại M cắt tiếp tuyến tại N của (O) ở P
a) Chứng minh : Tứ giác OMNP nội tiếp b) Chứng minh : CM . CN =
c) Chứng minh : Tứ giác CMPO là hình bình hành
Bài 2: Trên nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R, lấy hai điểm C và D sao cho :sđ = 600
( C ( ) AD cắt BC tại E .
a/ Tính b/ Từ E kẻ EH ( AB ( H ( AB ). Chứng minh tứ giác AHEC nội tiếp đường tròn ( I )
c/CMR: CB là tia phân giác của góc HCD .d/Tính S hình viên phân giới hạn bởi cung CD và dây CD theo R .
Bài 3:Cho ΔABC nhọn nội tiếp đường tròn ( O ), các đường cao BE , CF
Chứng minh tứ giác BFEC nôi tiếp . Xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác .
Kẻ tiếp tuyến x’Ax . Chứng minh x’x // EF .
Bài 4: Cho đường tròn ( O ; R ) và hai đường kính AB ( CD.Gọi M ( sao cho
a)Tính theo R độ dài của MA và MB
b)Tiếp tuyến tại M của (O) cắt đường thẳng AB tại S và cắt đường thẳng CD tại K . Chứng minh MA = MS .
c)AM cắt CD tại N . C .minh ΔKNM đều . d)Tính theo R chu vi hình phẳng giới hạn bởi SM, và SB .
Bài 5:Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 4cm nội tiếp đường tròn ( O ; R )
a)Tính độ dài đường tròn và diện tích hình tròn ( O ; R )
b)Tính tổng diện tích bốn hình viên phân tạo bởi 4 cạnh hình vuông và các cung bị chắn tương ứng .
Bài 6: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn ( O ). Đường tròn đường kính BC cắt AB tại E, cắt AC tại F, CE cắt BF tại K .
Chứng minh tứ giác AEKF nội tiếp .
BF kéo dài cắt đường tròn ( O ) tại I .Chứng minh I và K đối xứng với nhau qua AC .
CE kéo dài cắt ( O ) tại H . Chứng minh IH // EF .
Bài 7: Từ điểm A trên (O ; R) đặt liên tiếp 3 điểm A. B, C sao cho sđ = 900 ; sđ = 300. Kẻ AH ( BC.
a) Chứng minh tứ giác AHBO nội tiếp b) Chứng minh OH là trung trực của AC
c) Tính theo R độ dài các đoạn thẳng AB, BH
Bài 8:Cho đường tròn (O ; 3cm ) và điểm A trên đường tròn ; trên tiếp tuyến tại A với đường tròn lấy điểm B sao cho OB = 6cm . Tia OB cắt đường tròn (O) tại C . Tính số đo cung AC
Bài 9: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Từ A và B kẻ các tiếp tuyến với đường tròn chúng cắt nhau tại S ; K là một điểm lưu động trên cung nhỏ AC. Trên đoạn BK lấy một điểm H sao cho KH = KC .
a)Chứng minh tứ giác SAOB nội tiếp ; b)Tính góc ASB ; c)Chứng tỏ ΔKHC đều
Bài 10: Cho (O) ; đường kính AB = 4 cm. Lấy điểm C trên (O) sao cho góc CAB = 30( , tia CO cắt (O) tại D . Tính :a/ Độ dài cung nhỏ ; b/ Diện tích hình quạt tròn OBmD
Bài 11: Cho (ABC có Â = 90( ; AB ( AC ; đường cao AH. trên HC lấy điểm D sao cho HD = HB.
Kẻ CE ( AD ( E ( AD ). CMR :
a/ Tứ giác AHEC nội tiếp. Xác định tâm O của đường tròn này ; b/ AB là tiếp tuyến của (O)
c/ CH là phân giác của
d/ Tính S hình giới hạn bởi các đoạn thẳng CA ; CH và cung nhỏ AH của (O). Biết AC = 8 cm ; = 30(
Bài 12: Cho ∆ đều BCD ngoại tiếp (O ;R).Gọi M ; N là các tiếp điểm trên BC ; BD . Tia OB cắt (O) ở I
a) Chứng minh rằng BMON là tứ giác nội tiếp
b) Chứng minh I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BMON c) Tính độ dài cung nhỏ MN của ( O )
d) Tính diện tích hình giới hạn bởi các đoạn thẳng BM ; BN và cung nhỏ MN nói trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.