ÔN HÈ TOÁN 08(NÂNG CAO) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về ÔN HÈ TOÁN 08(NÂNG CAO), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1
Câu 1: (2 điểm) Phân tích thành nhân tử
a(x2 + 1) – x(a2 + 1)
x – 1 + xn + 3 – xn
HD:
a). a(x2 + 1) – x(a2 + 1) = ax2 – a2x + a – x = ax(x – a) – (x – a) = (x – a)(ax – 1).
b). x – 1 + xn(x3 – 1) = (x – 1)[1 + xn(x2 + x + 1)] = (x – 1)(xn+2 + xn+1 + 1).

Câu 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:
HD:
+ Điều kiện xác định:

Câu 3: (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức:
HD:
+ Điều kiện xác định:
+ Xét 4 trường hợp:

Câu 4: (1,5 điểm)
Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức có giá trị nguyên.
HD:
+ M có nghĩa khi x2

Câu 5: (3,5 điểm)
Cho hình vuông ABCD. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E, trên tia đối của tia CB lấy điểm F sao cho AE = CF.
a)Chứng minh rằng tam giác EDF vuông cân.
b)Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD; I là trung điểm của EF; Chứng minh rằng ba điểm O, C, I thẳng hàng.
HD:

2
Câu 1:
Cho đa thức : P(x) = 2×4 – 7×3 – 2×2 + 13x + 6
a)Phân tích P(x) thành nhân tử.
b)Chứng minh rằng P(x) chia hết cho 6 với mọi x Z.
HD:
a). P(x) = 2×4 – 7×3 – 2×2 + 13x + 6 = 2×4 – 6×3 – x3 + 3×2 – 5×2 + 15x – 2x + 6
= (x – 3)(2×3 – x2 – 5x – 2) = (x – 3)(2×3 – 4×2 + 3×2 – 6x +x – 2)
=(x – 3)(x – 2)(2×2 + 3x + 1) = (x – 3)(x – 2)(x + 1)(2x + 1).
b). P(x) = (x – 3)(x – 2)(x + 1)(2x + 1) = (x – 3)(x – 2)(x + 1)(2x – 2 + 3)
= 2(x – 3)(x – 2)(x + 1)(x – 1) + 3(x – 3)(x – 2)(x + 1) (Đfcm).

Câu 2:
Cho hình bình hành ABCD (AC > BD). Vẽ CE AB, CF AD.
Chứng minh rằng AB.AE + AD.AF = AC2

Câu 3: Cho phân thức
a)Rút gọn phân thức.
b)Xác định giá trị của x để phân thức có giá trị nhỏ nhất.

Câu 4:
Cho tam giác vuông ABC, cạnh huyền BC = 289 cm và đường cao AH = 120 cm. Tính hai cạnh AB và AC.

Câu 5: Cho 3 số dương a, b, c.
Chứng minh rằng:

Câu 6: Cho 3 số dương a, b, c.
Giải phương trình:

3
Câu 1: Giải phương trình: (3x – 1)(x + 1) = 2(9×2 – 6x + 1)

Câu 2: Giải bất phương trình:

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức:
Biết 10a2 – 3b2 + 5ab = 0 và 9a2 – b2 0.

Câu 4: Cho biểu thức:
a)Tìm điều kiện xác định của P.
b)Rút gọn P.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.