ÔN ĐỀ HK1 TOÁN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ÔN ĐỀ HK1 TOÁN 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THAM KHẢO HKI – Năm học: 2010 – 2011
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Giới hạn chương trình đến tuần 15)

Đề:
Câu 1: ( 2,5đ)Thực hiện phép tính:
a/ b/ c/ d/
Câu 2 (2,0 điểm) Rút gọn các biểu thức (không dùng máy tính cầm tay):
a/ M =
b/ N = .
Câu 3 (2,0 điểm)
a/ Xác định hệ số a của hàm số y = ax +1 (1) biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm có tọa độ (2; -3).
b/ Vẽ đồ thị hàm số (1) ứng với giá trị của a tìm được ở câu a).
Câu 4: (2đ)Cho hàm số y = (m-2)x + 3
a/ Tìm m biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;4)
b/ Vẽ đồ thị hàm số trên với giá trị của m vừa tìm được.
c/ Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng trên.
Câu 5 (2,0 điểm) Rút gọn biểu thức P = với a >0 và a1
Câu 6: (2đ) Cho biểu thức:
a/ Chứng minh:
b/ Với giá trị nào của a thì:
Câu 7 (1,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 2AC, cạnh huyền BC = 5.
a) Tính tg B.
b) Tính cạnh AC.
Câu 8: (3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 9cm, AC = 12cm, đường cao AH (HBC).
a/ Tính AH.
b/ Vẽ đường tròn tâm B, bán kính AB cắt tia AH tại D.Chứng minh rằng: CD là tiếp tuyến của đường tròn (B).
c/ Kéo dài AB cắt đường tròn (B) tại E. Chứng minh rằng: DE // BC.
Câu 9:
Bài 10.(4 điểm) Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB. Kẻ hai tiếp tuyến Ax và By nằm cùng phía với nửa đường tròn. M là điểm bất kỳ trên nửa đường tròn ( M khác A và B). Tiếp tuyến tại M của nửa đường tròn cắt Ax và By lần lượt tại E và N.
1. Chứng minh AE. BN = R2 .
2. Kẻ MH vuông góc By. Đường thẳng MH cắt OE tại K. Chứng minh .
3. Xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn (O) để K nằm trên đường tròn (O) . Trong trường hợp này hãy tính Sin MAB ?

*********

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học 2009 – 2010
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Giới hạn chương trình đến tuần 15)
Câu 1: (2,5đ)
a/ – Thực hiện phép nhân đúng: 0,25đ
-Thực hiện khai phương đúng 0,25đ
b/ – Thực hiện phép chia đúng: 0,25đ
-Thực hiện khai phương đúng 0,25đ
c/ – Đưa thừa số ra ngoài dấu căn đúng: 0,25đ
– Bỏ giá trị tuyệt đối đúng cho 0,25đ
d/Thực hiện phép nhân đúng (mỗi hạng tử đúng cho 0,25đ ) 0,25đ x2
– Khai phương đúng cho 0,25đ
– Tính đúng kết quả cho 0,25đ
Câu 2: (2đ)
a/ Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;4) => x = 1; y = 4 cho (0,25đ)
Thay giá trị x, y đúng (0,25đ)
Tính đúng giá trị m và kết luận (0,25đ)
b/ Vẽ đồ thị hàm số
Xác định đúng các giao điểm, mỗi giao điểm cho (0,25đ)x2
Vẽ đồ thị hàm số đúng (0,25đ)
c/ Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng trên.
Tính đúng độ dài cạnh huyền của tam giác tạo thành của

Hỏi và đáp