ÔN ĐẠI SỐ CHƯƠNG III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về ÔN ĐẠI SỐ CHƯƠNG III, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CỘNG, TRỪ ĐA THỨC. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

Bài 1.Cho đa thức: A = –4x5y3 + x4y3 – 3x2y3z2 + 4x5y3 – x4y3 + x2y3z2 – 2y4
a) Thu gọn rồi tìm bậc của đa thức A.
b) Tìm đa thức B, biết rằng: B – 2x2y3z2 + y4 –x4y3 = A
Bài 2. Cho đa thức Q(x) =
Thu gọn và sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến
Chứng tỏ Q(x) không có nghiệm
Bài 3: Cho đa thức: M = x2y + xy2 + xy2 – 2xy + 3x2y –
Thu gọn đa thức M
Tính giá trị của M tại x =-1 và y =
Bài 4
Cho hai đa thức sau: P(x) = 5×5 + 3x – 4×4 – 2×3 + 6 + 4×2
Q(x) = 2×4 – x + 3×2 – 2×3 + – x5
Tính P(x) + Q(x); P(x) – Q(x)
Chứng tỏ x = -1 là nghiệm của P(x) nhưng không là nghiệm của Q(x)
Tính giá trị của P(x) – Q(x) tại x = -1
Bài 5: Cho hai đa thức: P(x) = –3×2 + x + và Q(x) = –3×2 + 2x – 2
a) Tính: P(–1) và Q
b) Tìm nghiệm của đa thức P(x) – Q(x)
Bài 6: Cho hai đa thức A(x) = và B(x) =
Tính M(x) = A(x) + B(x) ; N(x) = A(x) – B(x)
Chứng tỏ M(x) không có nghiệm
Bài 7: Cho hai đa thức M(x) = và N(x) =
Tính A(x) = M(x) + N(x) ; B(x) = M(x) – N(x)
Tìm nghiệm của A(x)
Bài 8. Cho hai đa thức A(x) = và B(x) =
a/ Tính M(x) = A(x) + B(x) và N(x) = A(x) – B(x)
b/ Tính M(1). Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của M(x) không? Vì sao?
c/ Tìm nghiệm của M(x)

Bài 9.Tìm các nghiệm của các đa thức sau
a/ F(x) = b/ G(x) = )
c/ H(x) = x2 – 49 d/ K(x) = 10 + x2
Bài 10. Tìm nghiệm của các đa thức sau
a) 2x – 1 b) ( 4x – 3 )( 5 + x ) c) x2 – 2

Bài 11: Cho A(x) = mx2 + 2mx – 3 . Tìm m để A(x) có nghiệm x = -1

Bài 12. Xác định các hệ số a, b của đa thức f(x) = ax + b, biết f(1) = -3; f(2) = 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.