ÔN ĐẠI 9 -HS-TB VÀ KHÁ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ÔN ĐẠI 9 -HS-TB VÀ KHÁ, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập Cho phương trình:    (tham số m)
a) Giải (1) với m = -1.
b) m = ? (1) có nghiệm.
c) m= ? (1) có nghiệm kép.
d) m = ? (1) có nghiệm trái dấu.
e) m = ? (1) có nghiệm  thỏa mãn: 
Bài tập Định k để phương trình x2 + 2x + k = 0, có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn :
a) 3×1+ 2×2 = 1; b) x12- x22 = 12 ; c) x12 + x22 = 1
Bài tập Cho hai hàm số y = x2 và y = – 2x +3
Vẽ các đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
Tìm trên đồ thị tọa độ giao điểm của hai đồ thị. Thử lại bằng phép tính.
Bài tập Cho pt: x2 + 2x + m -1 = 0 (1)
a)Tìm m để pt (1) có nghiệm.
b) Giả sử x1; x2 là 2 nghiệm của pt (1). Tìm m để = 4
Bài tập Cho phương trình:
x4-2mx2+m2-3 = 0
1. Giải phương trình với m=.
2. Tìm m để phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt.
Bài tập Giả sử x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình :
x2 –(m+1)x +m2 – 2m +2 = 0 (1)
Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm kép , hai nghiệm phân biệt .
Tìm m để đạt giá trị bé nhất , lớn nhất .
Bài tập Cho phương trình : 2×2 + ( 2m – 1)x + m – 1 = 0
1) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn 3×1 – 4×2 = 11 .
2) Tìm đẳng thức liên hệ giữa x1 và x2 không phụ thuộc vào m .
3) Với giá trị nào của m thì x1 và x2 cùng dương .
Bài tập Cho phương trình (m2 + m + 1 )x2 – ( m2 + 8m + 3 )x – 1 = 0
Chứng minh x1x2 < 0 .
Gọi hai nghiệm của phương trình là x1, x2 . Tìm giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của biểu thức :
S = x1 + x2 .
Bài Xét phương trình: x2-12x+m = 0 (x là ẩn).
Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn điều kiện x2 =x12.
Bài tập Cho phương trình :
a) Chứng tỏ phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
b) Không giải phương trình, tính : ; (với )
Bài tập Cho phương trình:
x2 – 2mx + 2m – 5 = 0.
1) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
2) Tìm điều kiện của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.
3) Gọi hai nghiệm của phương trình là x1 và x2, tìm các giá trị của m để:
x12(1 – x22) + x22(1 – x12) = -8.
Bài tập Cho phương trình : x2 – 2(a – 1)x + 2a -5 = 0 (1)
Chứng minh rằng phương trình (1) có nghiệm với mọi a
Tìm giá trị của a để phương trình có hai nghiệm , thoả mãn: < 1 <
Bài tập Cho phương trình: (1)
Giải phương trình (1) với a = b =1.
Tìm giá trị của a, b để phương trình (1) có hai nghiệm là x1 = 0 và x2=-2.
Bài : Cho phương trình: : x2 – 8x + m = 0 (1)
Gi

Hỏi và đáp