ÔN CHƯƠNG II ĐS 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ÔN CHƯƠNG II ĐS 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A. Kiến thức cần nhớ.
1. Hàm số y = ax + b (a ( 0)
– Tính chất:
+ Hàm số xác định với mọi x
+ Hàm số đồng biến trên R khi a > 0. + Hàm số nghịch biến trên R khi a < 0.
– Đồ thị:
Đồ thị là một đường thẳng đi qua điểm A( 0;b); B( -b/a ; 0).
+ Hệ số a gọi là hệ số góc
Nếu a > 0 thì HS đồng biến ; góc nhọn
Nếu a < 0 thì HS nghịch biến ; góc tù
Nếu a = 1 thì đồ thị HS song song với đường phân giác của góc vuông ¼ thứ I và thứ III
Nếu a = – 1 thì đồ thị HS song song với đường phân giác của góc vuông ¼ thứ II và thứ IV
+ Hệ số b gọi là tung độ gốc , đồ thị HS cắt trục tung tại b
2. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Xét đường thẳng y = ax + b (d) và y = a`x + b` (d`)
+ (d) và (d`) cắt nhau a ( a` + (d) // (d`)
+ (d) ( (d`) + (d) (d`) a . a ` = – 1

+ (d) và (d`) cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung
B- LUYỆN TẬP
BÀI 1 : a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng mặt phẳng toạ độ ( d1) : y = x – 3 ; ( d2) : y = – x – 1
b) ( d1) cắt Ox ở A ; ( d2) cắt Ox ở B ; (d1) và ( d2) cắt nhau tại C . Tính số đo các góc của tam giác ABC ( làm tròn đến độ )
c) Tính diện tích tam giác ABC .
BÀI 2 : Cho hàm số y = ( 2 – m )x + m – 1 ( d )
Tìm m để y là hàm số bậc nhất
Tìm m để y là hàm số nghịch biến
Tìm m để ( d) song song với ( d’ ) : y = 3x + 2
Tìm m để ( d) cắt ( d’’) : y = – x + 4 tại một điểm thuộc trục tung
BÀI 3 : a)Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng mặt phẳng toạ độ : y = x + 2 ( d1) và y = x + 2 ( d2)
b) Gọi giao điểm của ( d1) và ( d2) với trục Ox là M , N . Giao điểm của ( d1) và ( d2) là P . Xác định toạ độ các điểm M , N , P .
c) Tính độ dài các cạnh của tam giác MNP ( Đơn vị đo trên các trục toạ độ là cm )
BÀI 4 : Cho hai hàm số:y = 2x+3 (d) và y = x – 2 (d/)
a) Vẽ (d) và (d/) trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy.
b) Bằng phép tính hãy tìm toạ độ giao điểm A của (d) và (d/).
c) Gọi B,C lần lượt là giao điểm của (d) và (d/) với trục tung. Chứng minh tam giác ABC vuông ,tính diện tích của tam giác ABC.
d) Gọi (;( lần lượt là góc tạo bởi (d) và (d/) với trục Ox. Tính (;( (làm tròn đến phút).
BÀI 5 :Cho hai hàm số y = ( m + 2 )x + ( n – 1 ) và y = ( 4 – 2m )x + 5 – n có đồ thị là (d1) ; (d2) . Tìm m và n để (d1) // (d2)

BÀI 6 🙂 Cho hai hàm số y = 2x + 1 và y = – x – 5
Vẽ đồ thị của hai số đã cho trên cùng một hệ trục toạ độ .
Bằng phép tính tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị trên .
Bài 7 Cho hàm số y =
a) Tìm giá trị của hàm số khi x =
b) Tìm giá trị tương úng của x khi y =
Bài 8 : a) Tìm giao điểm A và B của đồ thị ( d) hàm số y = x – 3 với trục hoành , trục tung .
b) Tính diện tích ΔOAB và góc của đường thẳng ( d) với trục Ox .
Bài 9 Cho hai hàm số y = ( m – 2)x + ( n – 1) và y = ( 4 – 2m ) x – n có đồ thị là ( d1) và ( d2). Tìm m và n để

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.