Olympic Toán Vòng 12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Olympic Toán Vòng 12, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Đồ thị hàm số /cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

Câu 2: Nghiệm của phương trình /là /

Câu 3: Đường thẳng /có tung độ gốc là

Câu 4: Nếu tam giác ABC vuông tại A có BC = 2AC thì góc B bằng độ.

Câu 5: Đồ thị hàm số /cắt Ox tại A, cắt Oy tại B. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng

Câu 6: Cho hàm số /. Khi đó /

Câu 7: Cho hàm số /. Khi đó /

Câu 8: Nếu một hình vuông có đường chéo bằng /thì cạnh của nó bằng

Câu 9: Có hai điểm trên đồ thị hàm số /cách trục Oy một khoảng là 5. Tổng hai tung độ của chúng bằng

Câu 10: Nếu tam giác ABC vuông tại A có /và BC = 6, thì AC =

BÀI THI 2
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Hàm số nào dưới đây không là hàm số bậc nhất ?
/
/
/
/

Câu 2: Cho hàm số /. Biết /, thế thì
hàm số đồng biến trên /
đồ thị hàm số là đường thẳng có tung độ gốc là 7
hàm số nghịch biến trên /
hàm số có giá trị không thay đổi

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Đẳng thức nào sau đây sai ?
/
/
/
/

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đẳng thức nào sau đây đúng ?
/
/
/
/

Câu 5: Một tam giác vuông nội tiếp nửa đường tròn đườngkính 10cm. Biết một cạnh góc vuông là 8cm thì cạnh góc vuông còn lại là:
8cm
/
6cm
Một số khác

Câu 6: Đồ thị hai hàm số /và /cắt nhau tại một điểm có tọa độ (/). Khi đó /bằng:
2
1,5
3
4

Câu 7: Điều kiện của /để /là:
/
/
/
/

Câu 8: Cho hàm số /, với tham số /. Khẳng định nào sau đây đúng ?
Nếu /thì hàm số đồng biến trên /
Nếu /thì hàm số đồng biến trên /
Nếu /thì hàm số nghịch biến trên /
Nếu /thì hàm số nghịch biến trên /

Câu 9: Biết hai tỉnh A và B cách nhau 250km, hai người cùng khởi hành lúc 5 giờ từ hai tỉnh và đi để gặp nhau. Người đi từ A có vận tốc 45km/h, người đi từ B có vận tốc 60km/h. Tính khoảng cách /(km) giữa hai người lúc /(giờ) trước khi hai người gặp nhau, ta được:
/
/
/
Một đáp số khác

Câu 10: Cước phí bưu điện ngoài nước được tính như sau: Nếu trọng lượng thư không quá 5 gam thì cước phí là 5000 đồng. Nếu thư trên 5 gam thì với mỗi gam tăng thêm, cước phí tính thêm 700 đồng. Tính cước phí /(đồng) của một bức thư, biết thư nặng /gam với /, ta được:
/
/
/
/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.