o chu tieng anh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về o chu tieng anh, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Luật chơi: Có 10 ô hàng ngang mỗi đội được chọn n¨m lượt (tất cả các đội cùng trả lời bằng cách dùng bảng phụ).
Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi hàng ngang là 20 giây nếu đúng đội lựa chọn hàng ngang được 20 điểm, các đội khác được 10 điểm (nếu kh«ng cã ®éi nµo tr¶ lêi ®óng th× dành cho khán giả).
NÕu ch­a hÕt mét lượt chơi nếu đội nào tìm được ô chìa khoá thì có quyền trả lời. Đúng được 80 điểm.
Trả lời được từ chìa khoá khi qua hết 1 lượt chơi được 60 điểm (sai bị loại khỏi phần chơi).

phần thi vượt chướng ngại vật

Nếu sau 2 Lượt chơi mà không có đội nào tìm được ô chìa khoá thì sẽ có 1 gợi ý của chương trình. trả lời đúng được 40 điểm. (giµnh quyÒn tr¶ lêi b»ng chu«ng).
NÕu kh«ng cã c©u tr¶ lêi th× dµnh cho kh¸n gi¶.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Đây rồi
s t u d e n t
t i m e t a b l e
m a t h
c l a s s r o o m
t e a c h e r
b r e a k
l i b r a r y
c h a l k
p e n
l i t e r a t u r e
h
e
a
d
m
a
s
t
e
r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S
Hàng ngang thứ nhất gồm 5 chữ cái
Hàng ngang thứ hai gồm 3 chữ cái
Hàng ngang thứ ba gồm 10 chữ cái
Hàng ngang thứ tư gồm 7 chữ cái
Hàng ngang thứ năm gồm 9 chữ cái
Hàng ngang thứ sáu gồm 4 chữ cái
Hàng ngang thứ bảy gồm 9 chữ cái
Hàng ngang thứ 8 gồm 7 chữ cái
Hàng ngang thứ chín gồm 5 chữ cái
Hàng ngang thứ mười gồm 7 chữ cái
e
t
s
d
m
a
h
e
a
r

Hỏi và đáp