NHUNG BAI TOAN NANG CAO LOP 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về NHUNG BAI TOAN NANG CAO LOP 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1: Tìm x:
a) x – 2 + 7 = 1 . 3 . -9 b) 4 . x – 1 = (-5)
5 12 2 4 16 9 2 9
c) -2 . x + 5 = 7 d) 2 . x : 7 . 1 = 29
3 8 12 5 3 8 15
Bài 2: Tính:
2 + 1 . 4 b) 0,8 : [ 4 . 1,25] – [ 0,64 – 1 ]
5 7 5 25
———————
8 – 1 : 3
2 5
c) 8 : [ 7 – 12 ] d) ( 1,08 – 2 ) : 4 + ( 59 – 13 ). 36
9 2 7 25 7 9 4 17
———————–
[ 5 – 1 ] : 4
8 4 5
Bài 3: Một đội công nhân phải đào 42 mét vuông đất trong 3 ngày. Ngày 1đào được 13 số đất, ngày 2 đào thêm 47 số đất còn lại. Tính số đất đội phải đào trong ngày thứ 3?
Bài 4: Tiìm phân số có mẫu bằng 9, biết rằng khi lấy tử trừ 14 và nhân mẫu với 2 thì giá trị không thay đổi.
Bài 5: Cuối năm học, lớp 6a coó 14 số học inh đaạt loại giỏi, 13 số học sin đạt loại khá, còn lại là số học sinh đạt trung bình. Hỏi số học sinh một loại là bao nhiêu biết rằng số học sinh trung bình số học sinh khá là 4 em.
Bài 6: Một lớp có 39 học sinh. Số học sinh nữ là 20 em. Hỏi số học sinh nam bằng bao nhiêu số học sinh nữ?
Bài 7: Ba thùng sữa chứa 45 lít. Số lít thùng một bằng 23 số lít thùng hai. Tỉ số sữa giữa số lít thùng ba và thùng hai là 56. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít?
Bài 8: Tìm phân số tối giản lớn nhất để khi chia các phân số 78 ; 195 ; 273 ;
595 476 680 ra số tự nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.