Nhờ thầy cô và các bạn( Tìm Max) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Nhờ thầy cô và các bạn( Tìm Max), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1 Cho a,b,c là các số không âm và a + b +c =1
Tìm giá trị lớn nhất của của : B = ab +bc + ca -3abc

Hỏi và đáp