Nhiều đề thi kiểm tra học kì II có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Nhiều đề thi kiểm tra học kì II có đáp án, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND huyện Kinh môn
Phòng giáo dục và đào tạo

đề Kiểm tra học kì II năm học 2009-2010
Môn: Toán lớp 9
( Thời gian làm bài 90 phút )

Câu 1: (2điểm) Chọn phương án trả lời đúng và ghi vào bài kiểm tra.
1/ Điểm nào sau đây nằm trên đồ thị hàm số
A. điểm M(-2;-1) B. điểm N(-2;-2) C. điểm P(-2;2) D.điểm Q(-2;1)
2/ Cho phương trình (ẩn x): x2 – (m+1)x +m = 0. Khi đó phương trình có 2 nghiệm là
A. x1 = 1; x2 = m.
B. x1 = -1; x2 = – m.
C. x1 = -1; x2 = m.
D. x1 = 1; x2 = – m

3/ Diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông có cạnh 8 cm là:
A. 4( ( cm2 ) B. 16 (( cm2 ) C. 64 ( ( cm2 ) D. 10 ( ( cm2 )
4/ Một hình nón có bán kính đáy bằng 3 cm, đường cao bằng 21 cm thì thể tích là:
A. 63 ( ( cm3 ) B. 11( ( cm3 ) C. 33( ( cm3 ) D. 20 ( ( cm3 )

Câu 2: ( 2,5 điểm )
1/ Giải các phương trình sau:
a/ x2 – 3x + 1 = 0
b/ x4 + 6×2 – 7 = 0
2/ Cho phương trình 3×2 – 5x + 1 = 0. Goi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Tính giá trị của biểu thức: A = x12x2 + x1x22

Câu 3: (1,5 điểm)
Quãng đường Hải Dương – Thái Nguyên dài 150km. Một ô tô đi từ Hải Dương đến Thái Nguyên rồi nghỉ ở Thái Nguyên 4 giờ 30 phút, sau đó trở về Hải Dương hết tất cả 10 giờ. Tính vận tốc của ô tô lúc đi ( Biết vận tốc lúc về nhanh hơn vận tốc lúc đi là 10km/h ).

Câu 4: (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp đường tròn (O); tia AO cắt đường tròn (O) tại D ( D khác A). Lấy M trên cung nhỏ AB ( M khác A, B ). Dây MD cắt dây BC tại I. Trên tia đối của tia MC lấy điểm E sao cho ME = MB. Chứng minh rằng:
a/ MD là phân giác của góc BMC
b/ MI song song BE.
c/ Gọi giao điểm của dường tròn tâm D, bán kính DC với MC là K (K khác C ). Chứng minh rằng tứ giác DCKI nội tiếp.

Câu 5: (1,0 điểm)
Giải phương trình: – x2 + 2 =

Hướng dẫn chấm bài kiểm tra HKII năm học 2009- 2010
Môn toán 9
Câu
Phần
Nội dung
Điểm

Câu 1
(2 điểm)
1/
Chọn C
0.5

2/
Chọn A
0.5

3/
Chọn B
0.5

4/
Chọn A
0.5

Câu2
(2,5 điểm )
1-a)
PT có PT luôn có nghiệm
x1 = ; x2 =
Vậy PT có hai nghiệm x1 = ; x2 =

0.25

0.5

0,25

Hỏi và đáp