nhân đa thức – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về nhân đa thức, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lâm Thao
Họ và tên
Lớp :
Kiểm tra 45 phút
Môn : Đại số 8
(Phần nhân đa thức và hằng đẳng thức đáng nhớ)

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

đề 1
Bài 1. (2 điểm) Điền vào chỗ trống :

Bài 2. (3 điểm) Tính :

Bài 3. (2 điểm) Rút gọn các biểu thức sau :

Bài 4. (3 điểm) Tìm x, biết :

Trường THCS Lâm Thao
Họ và tên
Lớp :
Kiểm tra 45 phút
Môn : Đại số 8
(Phần nhân đa thức và hằng đẳng thức đáng nhớ)

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

đề 2
Bài 1. (2 điểm) Điền vào chỗ trống :

Bài 2. (3 điểm) Tính :

Bài 3. (2 điểm) Rút gọn các biểu thức sau :

Bài 4. (3 điểm) Tìm x, biết :

Hỏi và đáp