Ngữ Văn 9-2009-2010( Chuẩn) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Ngữ Văn 9-2009-2010( Chuẩn), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:16-8 -2009 Tuần 1-Bài 1
Ngày giảng:
Tiết1 – Phong cách Hồ Chí Minh (Trích)
– Lê Anh Trà –
A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
– Thấy được vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa
truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị.
– Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dưỡng, học tập rèn
luyện theo gương Bác.
B. Chuẩn bị: – Giáo viên: Tranh ảnh, bài viết về nơi ở, và nơi làm việc của Bác.
– Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về nơi ở và làm việc của Bác.
C. Tiến trình bài giảng:
* Hoạt động 1: Khởi động:
1-Tổ chức:
2-Kiểm tra:
– Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập cho môn học của học sinh.
– Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.
3-Bài mới: Giới thiệu bài:
ở các lớp dưới các em đã được tìm hiểu một số văn bản viết về Hồ Chí Minh,
giờ hôm nay với văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” chúng ta sẽ hiểu rõ hơn phong
cách sống và làm việc của Bác.
* Hoạt động 2: Đọc, hiểu văn bản

– Hướng dẫn HS đọc: Chậm rãi, bình
tĩnh, khúc triết (GV đọc mẫu(HS đọc).
– Nhận xét cách đọc của học sinh.

? Dựa vào phần chú thích (SGK-7) hãy
giải thích ngắn gọn các từ khó?

? Xác định kiểu văn bản cho văn bản này?
? Văn bản được chia làm mấy phần?
Nêu nội dung chính của từng phần?

– Một học sinh đọc lại đoạn 1.
? Trong đoạn văn này tác giả đã khái
quát vốn tri thức văn hoá của Bác Hồ như
thế nào? (Thể hiện qua câu văn nào?).
? Nhận xét gì về cách viết của tác giả?

? Tác dụng của biện pháp so sánh, kể và
bình luận ở đây?

? Bác có được vốn văn hoá ấy bằng Các
con đường nào?

? Điều kỳ lạ nhất trong phong cách văn
hoá Hồ Chí Minh là gì?

? Nhận xét gì về nghệ thuật của tác giả
trong đoạn này? tác dụng?

*Hoạt động 3:

(Thực hiện ở tiết sau).

Hướng dẫn học sinh làm bài tập.

I- Đọc – tìm hiểu chung
1- Đọc, kể tóm tắt:

2- Tìm hiểu chú thích (SGK7):
– Bất giác: Tự nhiên, ngẫu nhiên, không
dự định trước.
– Đạm bạc: Sơ sài, giản dị, không cầu kỳ,
bày vẽ.
3- Bố cục:
– Kiểu văn bản: Nhật dụng.
– Văn bản trích chia làm 3 phần:
+Đoạn 1: Từ đầu đến “rất hiện đại”
Quá trình hình thành và điều kỳ lạ của
phong cách văn hoá Hồ Chí Minh.
+Đoạn 2: Tiếp đến “ Hạ tắm ao”
Những vẻ đẹp cụ thể của phong cách
sống và làm việc

Hỏi và đáp