NGOCTHUAN_THCS VỤ BỔN(DEHOT) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về NGOCTHUAN_THCS VỤ BỔN(DEHOT), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KRÔNGPĂC KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS VỤ BỔN MÔN: TOÁN 6A2,3,4,5,6,7
THỜI GIAN: 90 PHÚT
ĐỀ:
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3đ)
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Câu 1: Số chia hết cho 3. * là số nào trong các số sau:
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
Câu 2: Tập hợp là bội của:
A. 16 B. 8 C. 4 D. 2
Câu 3: Số 72 phân tích ra thừa số nguyên tố có kết quả là:
A. B. C. D.
Câu 4: Số liền sau của số (-10) là:
A. -9 B. -11 C. 0 D. -8
Câu 5: Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:
Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.
Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.
Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.
Câu 6: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
AI = IB
AI + IB = AB
AI = IB và AI + IB = AB
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7đ):
Bài 1(2đ):
Tìm ƯCLN của 30 và 45.
Tìm số tự nhiên a khác 0 nhỏ nhất, biết và
Bài 2(2đ): Thực hiện các phép tính sau:
a)
b) [ 8 – (-5)] + (-3)
c) (-23) – (-7)
d) 101 + 200 + (-101)
Bài 3(2đ): Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA = 4cm, OB = 8cm
Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Tính AB = ?
Điểm A có phải là trung điểm của đoạn OB hay không? Vì sao?
Gọi C là điểm nằm giữa A và B. Chứng tỏ rằng: 2AC = OC – CB
Bài 4(1đ): Tìm x, biết:
a) x + (-6) = 0 b) (x + 4) – 6 = (-21)
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KRÔNGPĂC KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS VỤ BỔN MÔN: TOÁN 6A2,3,4,5,6,7
THỜI GIAN: 90 PHÚT
ĐÁP ÁN:
I – TRẮC NGHIỆM(3đ):

Câu
1 1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
B
B
A
C
C

II – TỰ LUẬN(7đ):
Bài 1 (2đ):
(1đ):
Ta có:

ƯCLN(30,45) =
(1đ):
Vì và nên
Mà a khác 0 nhỏ nhất nên a là BCNN(8,20).
Ta có:

Vậy a = 40
Bài 2 (2đ):
0.5đ b) (0.5đ)
[8 – (-5)] + (-3)
= = (8 + 5) + (-3)
= 13 + (-3)
= 32 – 9 = 23 = (13 – 3) = 10
(0.5đ) d) (0.5đ)
(-23) – (-7) 101 + 200 + (-101)
= (-23) + 7 = [101 + (-101)] + 200
= -( 23 – 7) = 0 + 200
= -16 = 200
Bài 3 (2đ):
Vẽ hình (0.5đ):

(0.5đ):
Điểm A nằm giữa O và B
Khi đó ta có: OA + AB = OB
AB = OB – OA
= 8 – 4 = 4(cm)
(0.5đ)
Theo câu a ta có:
A nằm giữa O và B
OA = AB = 4cm
Suy ra A là trung điểm của OB.
Vì C nằm giữa A và B nên: AC + CB = AB
AC = AB – CB (1)
Vì A nằm giữa O và C nên: OA + AC = OC
AC = OC – OA (2)
Cộng (1) và (2) theo vế, ta được: 2AC = AB – CB + OC – OA
= AB – OA + OC – CB

Hỏi và đáp