nghiem cua da thuc moi bien – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về nghiem cua da thuc moi bien, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II –

Bài 1:(2đ)
Thời gian giải một bài toán của 25 học sinh được ghi lại trong bảng sau (Tính theo phút)

8
10
12
8
9

8
8
10
12
9

8
8
9
12
12

8
10
10
8
8

8
9
10
10
10

Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.

Bài 2: (3đ)
Cho hai đa thức
M( x)=2×4 +3×2 -4x +1
N(x)= – 6x +3×2 +2×4 -4
a)Tính M(-1) ;N(2)
b) Tính M(x) –N(x) ,và tìm nghiệm M(x) –N(x)

Bài 3: (1,5đ)
Cho đa thức :A=2xy-3×2 +4x -2xy +4×2 -4x +2
Thu gọn và chứng tỏ đa thức không có nghiệm.

Bài 4: (3,5đ)
Cho tam giác ABC với độ dài 3 cạnh AB = 3cm, BC = 5cm, AC = 4cm
a) Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao?
b) Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BA = BD. Từ D vẽ Dx vuông góc với BC (Dx cắt AC tại H). Chứng minh: BH là tia phân giác của góc ABC.
c) Vẽ trung tuyến AM. Chứng minh ABC cân
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI HKII

Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng đúng 9,36 (Nếu trong quá trình đếm có sai sót 1-2 trường hợp đưa đến tính số trung bình cộng sai trừ 1đ)
Bài 2(3đ)
a)Nếu thay đúng mỗi trường hợp(0,25đ) và tính đúng (0,25đ)
M(-1) =10
N(2)=28
b)Tính đ M(x)-N(x)=2x -5 (1đ)
c)Ghi 2x -5 =0 (0,25đ)
2x=5(0,25đ)
x=5/2đ(0,25đ)
Kết luận đúng (0,25đ)
Bàỉ(1,5đ)
Thu gọn đúng A=x2 +2(1đ)
Chứng tỏ đa thức không có nghiệm (0,5đ)
Bài 4(3,5đ)
a)Chứng minh đúng định lý PYTAGO đảo suy ra tam giác ABC vuông tại A(1đ)
b)Chứng minh đúng ABH =DBH(0,5đ)
Kết luận đúng BH là tia phân giác (0,5đ)
(có thể chứng minh theo cách khác)
c)Chứng minh AM=1/2 BC(0,5đ)
DC=1/2 BC(0,25đ)
Kết luận AMC cân (0,25đ)

Hỏi và đáp