ngân hàng đề kiểm tra lớp 9 học kỳ I năm 2012-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ngân hàng đề kiểm tra lớp 9 học kỳ I năm 2012-2013, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐAKLGEI NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA 30 CÂU HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS XÃ ĐAKPET Năm học 2012-2013
Môn: Toán 9
I. Trắc nghiệm
Câu 1: (0,25đ) Hàm số nào sau đây đồng biến:

A. y = -2x B. y = -2x + 1 C. y = 2x + 1 D. y = 2 – 3x

Câu 2: (0,25đ) Tính bằng:
A. B. C. 1 D. 3
Câu 3: (0,25đ) Sin 370 =?
A. sin 530 B. cos 530 C. tan 530 D. cot 530
Câu 4: (0,25đ) Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là … của góc α?
A. sin α B. cos α C. tan α D. cot α
Câu 5: (0,25đ) bằng:
A . B. C. D.
Câu 6: ( 0,25đ) có nghĩa khi :
A. x < 2007 B. x = – 2007 C. x < -2007 D. x ( 2007

Câu 7: ( 0,25đ) Kết quả phép tính là:
A. 9/4 B. – 9/4 C. – 4/9 D. 4/9

Câu 8: ( 0,25đ) Kết quả phép tính là:
A. 15 B. 9 C. 20 D. -20

Câu 9: ( 0,25đ) Kết quả phép tính là:
A. 6 B. – 6 C. -36 D. 36

Câu 10: ( 0,25đ) Kết quả phép tính là:
A. -9 B. 9 C. – 81 D. 81

Câu 11. (0,25đ) Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất.
y = x3 – 5x + 2 B . y = x2 – 1 C . y = ()x + 1 D. y = x2 + x – 1
Câu 12. (0,25đ) Hàm số nào sau đây đồng biến trên R:
A. y = – 5x B. y = x + 5 C. y = 4 – x D. y = (1 – )x – 2
Câu 13. (0,25đ) Đồ thị hàm số y = 3x + 5 song song với đường thẳng nào dưới đây?
A. y = -3x B. y = -3x + 1 C. y = 3x – 3 D. y = x + 2
Câu 14. (0,25đ) Hệ số góc của đường thẳng y = – 5x + 3 là :
A. 5 B. 3 C. – 5 D. – 3
Câu 15. (0,25đ) Đồ thị hàm số y = 2,5x + 5 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng:
A. 2,5 B. 5 C. – 2,5 D – 5

Câu
Mức độ
Thời gian làm bài
Nội dung đề
Đáp án
Thang điểm

1
Nhận biết
01ph
Hàm số nào sau đây đồng biến:
A. y = -2x
B. y = -2x + 1
C. y = 2x + 1
D. y = 2 – 3x
C
(0,25đ)

2
Thông hiểu
02ph
Tính bằng:
A.
B.
C. 1
D. 3
D
(0,25đ)

3
Nhận biết
01ph
Sin 370 =?
A. sin 530
B. cos 530
C. tan 530
D. cot 530
B
(0,25đ)

4
Nhận biết
01ph
Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là … của góc α?
A. sin α
B. cos α
C. tan α
D. cot α
D
(0,25đ)

5
Vận dụng
03ph
bằng:
A .
B.
C.
D.
A
(0,25đ)

6
Nhận biết
01ph
có nghĩa khi :
A. x < 2007
B. x = – 2007
C. x < -2007
D. x ( 2007
D
(0

Hỏi và đáp