Ngân hàng 13 Đề kiểm tra Học ki II_ Toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Ngân hàng 13 Đề kiểm tra Học ki II_ Toán 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học 2008 – 2009
MÔN: TOÁN – LỚP 6 – THỜI GIAN: 90’
(Lưu ý: Có chỗ nào không rõ người sử dụng tự điều chỉnh lại sao cho phù hợp)
ĐỀ 1:
Bài 1: (1đ)
Cho x = ; y = . Hãy so sánh x và y.
b) Tìm tỉ số của m và 70 cm.
Bài 2: (2,5đ) Tính giá trị của các biểu thức:
a) A = + – 4 ; B = ( 4 – 2 ). 2 – 1 : .
C = 1 . (0,5)2 . + ( – 25% ) : 1
Bài 3: (2,5đ) Tìm x z biết:
a) = + ; b) x – = ;
( + + + … + ) – x =
Bài 4: (1,5đ) Một lớp học có 40 học sinh, trong đó trung bình trở lên chiếm 80%, còn lại là học sinh yếu.
Tính số học sinh trung bình trở lên của lớp đó.
Tính số học sinh giỏi của lớp đó. Biết số học sinh giỏi thì bằng học sinh yếu.
Bài 5: ( 2,5đ) Cho góc vuông ABC . Vẽ tia BD nằm giữa hai tia BC và BA sao cho góc CBD có số đo bằng 450 . Vẽ tia BE là tia đối của tia BD.
Vẽ hình theo yêu cầu trên.
Cho biết số đo của góc ABC.
Tính số đo của góc ABD rồi giải thích vì sao BD là phân giác của góc ABC.
Tính số đo góc ABE.

***************************
ĐÁP ÁN:
Bài 1: (1đ) Mỗi câu 0,5đ
Bài 2: 2,5đ a) Đúng (1đ)
b)Đúng (0,75đ)
C) Đúng (0,75đ)
Bài 3: (2,5đ) a) Đúng (1đ)
b) Đúng (0,75đ) c) Đúng (0,75đ)
Bài 4: (1,5đ) Mỗi câu đúng (0,75đ)
Bài 5: (2,5đ)
Vẽ hình đúng (0,5đ)
Góc ABC = 900 (O,5đ)
Góc ABD = 900 (0,5đ) Giải thích đúng (0,5đ)
Tính đúng góc ABE (0,5đ)

Đề 2:
Câu 1: Tính:
a. b. .

c. 4)2+(-2)3 d. 15 .

Câu 2:Tìm x, biết:
a. x+ b.2.
Câu 3:Một ôtô chạy trong giờ được 32 km. Ôtô chạy quãng đường AB mất 3h.
Tính quãng đường AB (vận tốc ôtô không đổi).
Câu 4:Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OH, xác định tia OI, OK sao cho HÔI=360, HÔK=1000
a.Vẽ hình.
b.Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
c.Gọi OM là tia đối của tia OI, tính số đo của góc kề bù với IÔK

BIỂU ĐIỂM:
Bài1 (3đ): Đúng mỗi câu a; b: 0,5 đ
Đúng mỗi câu c; d: 1đ
Bài2 (2đ): Đúng mỗi câu 1đ
Bài3 (2đ): Tính đúng vận tốc ôtô đi: 1đ
Tính quãng đường AB: 1đ
Bài4 (3đ): Câua: Hình vẽ đúng 0,5đ
Câub: 1đ
Câuc: 1,5đ

ĐỀ 3:
Bài 1: Thực hiện phép tính (2 điểm)
a) M=.+.+;
b) P= 50%..10..0,75
Bài 2: Tìm x biết (1,5 điểm)

Bài 3:(3 điểm) Một lớp học có 40 học sinh gồm 3 loại:giỏi, khá và trung bình.Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
Bài 4:(3,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho
Tính ?
Gọi tia Om là tia phân giác của .Tính ?
Gọi tia Oz là tia đối với tia Ox.Tính ?
ĐÁP ÁN
Bài 1:Thực hiện phép tính (2 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.