ngan de kt hinh8 c1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về ngan de kt hinh8 c1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs hải bình kiểm tra: 45 phút (Đề A)
Môn: Hình Học Tiết: 25 Ngày…/…../20
Họ và tên :………………………………………. Lớp: 8……
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Đề
Câu 1(2đ): Phát biểu tính chất và dấu hiệu nhận biết hình bình hành ?
Câu 2(1đ): Tính góc D trong hình vẽ:

D
Câu 3: (1,5đ) Cho hình thang ABCD đáy AB và CD ( hình vẽ ).
Tính độ dài của EF

.

Bài 4: (5,5đ) Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm
của AB; AC; CD; DB.
Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành.
Các cạnh AD và BC của tứ giác ABCD cần có điều kiện gì để tứ giác MNPQ là hình thoi; Hình chữ nhật; Hình vuông.

LÀM :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
trường thcs hải bình kiểm tra: 45 phút (Đề B)
Môn: Hình Học Tiết: 25 Ngày…/…../20
Họ và tên :………………………………………. Lớp: 8……
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Đề
Câu 1: (2đ) Phát biểu tính chất và dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật ?
Câu 2: (1đ) Tính góc D trong hình vẽ:

D
Câu 3: (1,5đ) Cho tam giác ABC (Hình vẽ) Tính DE.

16

Câu 4: (5,5đ) Cho tứ giác MNPQ. Gọi A, B, C, D theo thứ tự là trung điểm
của MN; MP; PQ; QN.
a.Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành.
b.Các cạnh MQ và NP của tứ giác MNPQ cần có điều kiện gì để tứ giác ABCD là hình thoi; Hình chữ nhật; Hình vuông.

LÀM :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.