ngan de kt dai 7 c1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về ngan de kt dai 7 c1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs hải bình kiểm tra: 45 phút (Đề A)
Môn: Đại Số Tiết: 22 Ngày…./…../2011
Họ và tên :………………………………………. Lớp: 7……
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài:
Câu 1(2 điểm). Viết các biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa
a) (- 5)8. (- 5)3 b)
c) 108 : 28 d) 254 . 28
Câu 2(1.5 điểm).Thực hiện phép tính
a) 25 .(- 8,43).0,4 b) c)
Câu 3(3 điểm). Tìm x ,y biết
a) x – = b) = 2,3 c)
Câu4 (2,5 điểm). Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn của mỗi chi đội thu được .
Câu5 (1 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
A =
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
trường thcs hải bình kiểm tra: 45 phút (Đề B)
Môn: Đại Số Tiết: 22 Ngày…./…../2011
Họ và tên :………………………………………. Lớp: 7……
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài:
Câu 1(2 điểm). Viết các biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa
a) (- 7)8. (- 7)3 b)
c) 107 : 27 d) 58 . 42
Câu 2(1.5 điểm).Thực hiện phép tính
a) 2,5 .(- 4,83).4 b) c)
Câu 3(3 điểm). Tìm x ,y biết
a) x – = b) = 3,3 c)
Câu4 (2,5 điểm). Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 125 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9; 8; 8. Hãy tính số giấy vụn của mỗi chi đội thu được .
Câu5 (1 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
A =
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.