ngan de kt c 1 lop8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về ngan de kt c 1 lop8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs hải bình kiểm tra: 45 phút Đề A
Môn: Đại Số Tiết: 21 Ngày2011
Họ và tên :………………………………………. Lớp: 8……
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài
1)(1,5đ) Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ:
2)(1,5đ)Làm tính nhân:
a) 5x(3x – 1) b) (4 – 3x)(5 – x2 + 2x)
3)(1đ) Rút gọn rồi tính giái trị của biểu thức tại x = 3 và y = 253:
A = (x + y)2 + (x – y)2 + 2(x – y)(x + y)
4) (2đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 3×2 – 12xy b) y(x – y) + 3x – 3y
c) x2 + 9y2 + 6xy
5)(1đ) Tìm x biết: x(5 – x) + (x + 1)2 = – 13
6)(2đ) Làm tính chia:
a) (6×4 – 3×3 + 9×2) : 3×2 b) (2×2 – 5x – 3) : (x – 3)
7) (1đ) Tìm a để đa thức 10×2 – 7x + a chia cho đa thức 2x – 3 được dư là 4 ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
trường thcs hải bình kiểm tra: 45 phút Đề B
Môn: Đại Số Tiết: 21 Ngày2011
Họ và tên :………………………………………. Lớp: 8……
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài
1)(1,5đ) Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ:
2)(1,5đ)Làm tính nhân:
a) 4x(5x – 1) b) (5 – 2x)(6 + x2 – 2x)
3)(1đ) Rút gọn rồi tính giái trị của biểu thức tại x = 2 và y = 352:
B = (x – y)2 + (x + y)2 + 2(x – y)(x + y)
4) (2đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 2×2 – 16xy b) y(x – y) + 4x – 4y
c) 9×2 + y2 + 6xy
5)(1đ) Tìm x biết: x(4 – x) + (x + 1)2 = – 17
6)(2đ) Làm tính chia:
a) (6×4 – 2×3 + 8×2) : 2×2 b) (x2 – x – 6) : (x + 2)
7) (1đ) Tìm a để đa thức 10×2 – 7x + a chia cho đa thức 2x – 3 được dư là 6 ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.