nga – de KT 15′ chuong 3 dai 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về nga – de KT 15′ chuong 3 dai 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trờng thcs xuân trường
Kiểm tra môn: Đại số 9 Thời gian : 15 phút
Họ và tên : ………………………………………………………… Lớp : 9…….
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Đề A:
Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng;
Câu 1: Phương trình (m – 2001)x2 – x + 1 = 0 là phương trình bậc hai khi:
A. m >0 B. m < 0 C. m 2011 D. m – 2011.
Câu 2: Hàm số y = (2 – x2 đồng biến khi:
A. x0 C. x
Câu 3: Hàm số y = 2) x2 nghịch biến khi:
A. x0 C. x D. x2
Câu 4. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -x 2 là :
A. (-2; -4) B. C. (-3; -9) D. Cả ba phương án đều đúng
Câu 5: Nếu điểm A(-1; -2) thuộc đồ thị hàm số y = ax2 (a 0) thì a bằng:
A. B. 2 C. -2 D.
Câu 6: Giá trị của m để phương trình x2 – 2x + m = 0 vô nghiệm là:
A. m 1; C. m 1 ; D. m
Câu 7. Giá trị của m để phương trình mx2 – 2x + 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt là:
A. m 1 C. m 1 D. m-1.
Câu 8: Giá trị của m để phương trình x2 – 2mx +2m -1 = 0 có nghiệm kép là:
A. m = 0 B. m = -1 C. m = -2 D. m = 2
Câu 9: Phương trình x2 +x – 6 = 0 có nghiệm là:
A. x1 = 2; x2 = -3 B. x1 = -2; x2 = 3
C. x1 = 2; x2 = 3 D. x1 = -2; x2 = -3
Câu 10: Để phương trình x2 – 4x + 3m – 2 = 0 có nghiệm x = -2 thì giá trị của m là:
A. m = -2 B. m = C. m = D. Một đáp số khác
Bài 2 : Điền dấu X vào cột đúng hoặc sai cho thích hợp :

Khẳng định
Đúng
Sai

Cho hàm số y = ax2. Nếu a < 0 thì y < 0 với mọi x khác 0 và y=0 là gí trị lớn nhất của hàm số.

Hàm số y = x2 nghịch biến khi x 0

Đồ thị hàm số y = ax2 luôn nằm phía trên trục hoành với a < 0

Nếu = 0 thì phương trình ax2 + bx + c = 0 luôn có hai nghiệm phân biệt.

Phương trình ax2 + c = 0 vô nghiệm khi a và c cùng dấu

Hỏi và đáp