NBK-kiểm tra 1 tiết hình 10 – kì 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về NBK-kiểm tra 1 tiết hình 10 – kì 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I

TỔ TOÁN – TIN
Môn: Hình học Lớp 10 – Ngày 9 tháng 4 năm 2013

ĐỀ CHÍNH THỨC

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7.0 điểm)

Câu 1. (3.0 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho
Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.
Viết phường trình tham số, phương trình tổng quát đường thẳng AC.
Câu 2. (3.0 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có tâm I(-2;1) và đường thẳng có phương trình: , t.
Viết pttq của đường thẳng , rồi suy ra tọa độ vec-tơ pháp tuyến của đường thẳng đó.
Tìm số đo góa tạo bởi đường thẳng và trục Ox.
Tìm bán kính đường tròn (C) , biết rằng (C ) và tiếp xúc với nhau.

II. PHẦN RIÊNG – TỰ CHỌN (3.0 điểm)

Học sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó

Phần 1. Dành cho chương trình Chuẩn.
Câu 3.a. (3.0 điểm)
Cho tam giác ABC biết
1/ Tính độ dài cạnh AB.
2/ Tính diện tích đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
3/ Tính tổng khoảng cách từ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đến các cạnh của tam giác đó.
Phần 2. Dành cho chương trình Nâng cao.
Câu 3.b. (3.0 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho và đường thẳng
1/ Tìm tọa độ điểm C nằm trên đường thẳng saop cho tam giác ABC vuông tại A.
2/ Viết pt đường tròn ( C) có tâm là điểm A và tiếp xúc đường thẳng .
3/ Tìm tọa độ tiếp điểm M của đường tròn ( C) và đường thẳng .

…………………..HẾT………………….

Họ và tên học sinh:………………………………….SBD:………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.