nâng cao 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về nâng cao 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường tHcs lạc vệ
đề kiểm tra giữa học Kì i
Năm học: 2009-2010
Môn: Toán 7
Câu 1: Kết quả của phép tính + 0,8 là:
A, B, CD

Câu 2: Kết quả của phép tính 52
A, 4 B, -4 C, 1 D, 25

Câu 3: Cho tỉ lệ thức x : (-4) = (-2,5):2 thì x bằng:
A, B, C, 5 D, -5

Câu 5: Căn bậc hai của 49 là:
A, 2 B, 3 C, 4 D, 5

Câu 6: Cho hình vẽ, biết a // b. Số đo góc A3 là:
A, 590
B, 1390
C, 1590
D, 1290

Câu 7: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí:
ab,

Câu 8: Tìm x biết: a. (2x – 3)3 = 8 b.

Câu 9: a. Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận của định lý sau:
Hai góc có cạnh tương ứng song song thì bằng nhau nếu 2 góc cùng là góc nhọn
b. Cho hình vẽ:

Câu 11: Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 4 : 3 : 2 , chu vi tam giác là 27dm. Tính độ dài 3 cạnh của tam giác

đáp án đề kiểm tra giữa học Kì i
Năm học: 2009-2010
Môn: Toán 7
Mỗi ý đúng cho 0.5 điểm
1
2
3
4
5
6

B
A
C
A
D
B

Câu 7: a, ( 2 + 1: 1- 25
= ( 2 + + 1 + : – 25
= – 25 (0.25đ)
= 4 : – 25 = 1 – 25
= – 24 (0.25đ)

b, =
= (0.25đ)

= = 52 = 25 (0.25đ)
Câu 8: a, (2x – 3)3 = 8
(2x – 3)3 = 23 (0.25đ)
2x – 3 = 2 (0.25đ)
2x = 5
x = 5/2 (0.25đ)
b, + = 4
(0.25đ)
= 2 (0.25đ)
x = 2 hoặc x = -2
Câu 9: a, Vẽ hình đúng : 0.5 đ
Giả thiết kết luận đúng: 0.5đ
b, Chia ra a // b ( vì cùng vuông góc với c) (0.25đ)
a // b -> gócB= gócA= 550 (slt) (0.25đ)

mà gócAgócA= 1800 ( 2 góc kề bù) (0.25đ)
gócA= 1800 – 550 = 1250 (0.25đ)
Câu 10: a, 2,16 ( 325 ) = 2,16 + 0,00 (325) = 2,16
= 2,16 + = = (0.5đ)
b, 0, (12) = 12 . 0,(01) = 12= (0.5đ)
Câu 11: Gọi ba cạnh lần lượt là a,b,c ta có: = = và a + b + c = 27
áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có: = = = 3 (0,5đ)
->a = 12dm ; b = 9dm ; c = 6dm (0,5đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.