nâng cao 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về nâng cao 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS tích sơn
Đề thi khảo sát đầu Năm học 2011-2012
môn toán lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

A/TRắC NGHIệM (1,5 điểm) Chọn và viết vào bài làm chữ cái A, B ,C, hoặc D đứng trước đáp án đúng
Câu 1: Giá trị x=3 là nghiệm của đa thức :
A.
B.
C.
D.

Câu 2: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức
A.
B.
C.
D. – 7y2x

Câu 3: Số 9 có căn bậc hai là:
A.
B. -9
C. 81
D. 3

Câu 4: Đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm M(6; -3). Hệ số a là:
A. -18
B. -0,5
C. -2
D. 2

Câu 5: Cho có khi đó:
A. NP

Hỏi và đáp