N8_DE HSG 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về N8_DE HSG 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 8
NĂM HỌC 2011-2012

Môn : Toán

Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1: ( 2 điểm )  Phân tích các đa thức thành nhân tử Câu 2: (5 điểm) Cho biểu thức:  a/ Rút gọn biểu thức M;  b/ Chứng tỏ rằng biểu thức M luôn nhỏ hơn 1;  c/ Tìm giá trị của x để M có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất ấy;  d/ Tìm các giá trị của x để biểu thưc M có giá trị nguyên.  Câu 3: (2 điểm)  Giải bất phương trình, phương trình sau:   b/ |5x + 3| = |x+2| Câu 4: (3 điểm) Tìm số tự nhiên có ba chữ số. Nếu thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được số a. Nếu thêm chữ số 9 vào bên phải số đó ta được số B, và A+B = 10384 Câu 5: (8 điểm)  1/ Cho HCN ABCD, vẽ BH vuông góc với AC(H  AC). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn AH và CD. Chứng minh rằng : BM  MN  2/ Cho  ABC vuông tại A, Đg cao AH, I là trung điểm AC, IF BC (FBC), CE AC (E là giao điểm của CE với tia IF), G, K lần lượt là giao điểm của AH,AE với BI. CM:  a/  và tính góc IHE;  b/   

Câu 1: a)+−− =(+y)−(+y) =(+y)(−) =(+y)2(−y) b) Chắc cái này phải khai triển ra [sến ) Câu 3:  a)+32−

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.