MT+Kiểm tra HK.II+Đ án Toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về MT+Kiểm tra HK.II+Đ án Toán 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. ( Đề dự bị )
TOÁN 8 (2011 – 2012)

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Phương trình bậc nhất một ẩn
Nhận biết và hiểu được nghiệm của pt bậc nhất 1 ẩn.
Tìm được ĐKXĐ của pt.

Giải pt chứa ẩn ở mẫu

Giải bài tóan bằng cách lập PT

Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ: %
2
1
10%

1
0,5
5%

1
1
10%

1
1
10%
5
2,5
35%

2.Bất pt bậc nhất một ẩn.
Nghiệm của bpt bậc nhất một ẩn

Giải bpt bậc nhất một ẩn

Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ: %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
1
10%

3
2
20%

3.Tam giác đồng dạng.
Trường hợp đồng dạng của tam giác
– Tỉ số của hai đoạn thẳng.
– Tính chất đường phân giác của tam giác.
Vẽ được hình . Chứng minh tam giác đồng dạng.

Ứng dụng tam giác đồng dạng vào tìm cạnh.

Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ: %
1
0,5
5%

2
1
10%
1
1
10%

2
1
10%

6
3,5
35%

4.Hình lăng trụ đứng .

Tính được thể tích hình lăng trụ đứng biết diện tích từng phần

Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ: %

2
1
10%

2
1
10%

T. số câu.
T số điểm
Tỉ lệ: %
4
2
20%
5
3
30%
6
4
40%
1
1
10%
16

100%

Phòng Giáo dục – Đào tạo
Trường THCS KIỂM TRA HỌC KÌ II. Năm học: 2011 – 2012
MÔN : TOÁN . LỚP 8
( Thời gian làm bài : 90 phút – không kể thời gian phát đề )
Họ và tên :……………………………………………
Lớp : ……………
Phòng thi : …………… SBD :………………………
Chữ kí giám thị.
Mã phách

( ……………………………………………………………………………………………………………………
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Chữ kí giám khảo 1
Chữ kí giám khảo 2
Mã phách

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Giá trị của phân thức tại x = -1 bằng:
A. 12 B. -12 C. D.
2) Điều kiện để giá trị phân thức được xác định là:
A. B. C. và D. và
3) Phương trình có nghiệm là:
A. -1 B. 2 C. 2 và -1 D. -2
4) Điều kiện xác định của phương trình: là:
A. B. C. và D. hoặc
5) Nếu thì (. Dấu thích hợp trong ô trống là:
A. C. D.
6) x= 1 là nghiệm của bất phương trình:
A. B. C. D.
7) Cho hình lập phương có cạnh là 5 cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
A. B. C. D.
8) Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là: 5cm ; 3cm ; 2cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật là:
A. B. C. D.
Bài 2: (2 điểm) Điền dấu “x” vào ô thích hợp:
Phát biểu
Đúng
Sai

a) Nếu tam giác vuông này có 2 cạnh góc vuông tỉ lệ với 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì 2 tam giác vuông đó đồng dạng.

b) Tỉ số diện tích của 2 tam giác đồng dạng bằng tỉ số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.