MT+De+DA KT C3 H9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về MT+De+DA KT C3 H9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs bạch đằng
Lớp:………. Năm học 2010-2011
Họ và tên:…………………………………..
đề I. kiểm tra chương III
Môn : Toán 9 ( Hình học ) – Tiết 57
(Thời gian làm bài : 45phút)

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

I.Trắc nghiệm: (2 điểm)
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1 Hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm là 1000 .Vậy số đo cung lớn là:
A.500 ; B.1000 ; C.1300 ; D. 2600
Câu 2:Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn?
A.Hình thang B.Hình thang cân C.Hình thang vuông D.Hình bình hành
Câu 3: Cho hình =500, Cx là tia tuyến của (O)
Kết luận nào sau đây sai?
A. B.

C. 500 D .

Câu 4:Một hình tròn có diện tích 121cm2 thì có chu vi là:
A5,5 cm B. 11cm C. 22 cm D. 33 cm
II.(8 )
Cho đường tròn (O; R) có đường kính BC. Gọi A là điểm nằm trên đường tròn sao cho AB >AC. Trên tia AC lấy điểm P sao cho AP = AB. Đường thẳng vuông góc hạ từ P xuống BC cắt BA ở D và cắt BC ở H.
a. Chứng minh tứ giác ACHD, AHPB nội tiếp.
b. Chứng minh PC.PA = PH.PD.
c. PB cắt (O) tại I. Chứng minh CIBP; DC BP từ đó suy ra các điểm I, C, D thẳng hàng.
d. Cho , trong đường tròn ngoại tiếp tứ giác ACHD hãy tính theo R diện tích hình quạt tròn AO’C ( với O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ACHD)
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
trường thcs bạch đằng
Lớp:………. Năm học 2010-2011
Họ và tên:…………………………………..
đề ii. kiểm tra chương III
Môn : Toán 9 ( Hình học ) – Tiết 57
(Thời gian làm bài : 45phút)

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

I. Trắc nghiệm: (2 điểm)
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1 Hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm là 800 .Vậy số đo cung lớn là:
A.800 ; B.2800 ; C.1500 ; D. 1600
Câu 2:Tứ giác nào sau đây không nội tiếp được đường tròn?
A.Hình ông B.Hình thang cân C.Hình thang vuông D.Hình chữ nhật Câu 3: Cho hình = 600, Cx là tia tuyến của (O)
Kết luận nào sau đây sai?
A. B.

C. 600 D .

Câu 4:Một hình tròn có diện tích 144cm2 thì có chu vi là:
24 cm B. 12cm C. 22 cm D. 6 cm
II.(8 )
Cho đường tròn (O;R) có đường kính BC. Gọi A là điểm nằm trên đường tròn sao cho AB >AC. Trên tia AC lấy điểm P sao cho AP = AB. Đường thẳng vuông góc hạ từ P xuống BC cắt BA ở D và cắt BC ở H.
a. Chứng minh tứ giác ACHD, AHPB nội tiếp.
b. Chứng minh PC.PA = PH.PD.
c. PB cắt (O) tại I. Chứng minh CIBP; DC BP từ đó suy ra các điểm I, C, D thẳng hàng.
d. Cho , trong đường tròn ngoại tiếp tứ giác ACHD hãy tính theo R diện tích hình quạt tròn AO’C ( với O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ACHD)
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.