MT+Đề+Đ/án (CKTKN) Đại 7 Tiết 22 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về MT+Đề+Đ/án (CKTKN) Đại 7 Tiết 22, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS
Họ và tên: ………………………… Lớp:7…
Thứ…, ngày … tháng … năm 2012.
KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG I – Thời gian: 1tiết

Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể).
a) ; b) ; c)
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………

Bài 2: (3đ) Tìm x biết:
a) ; b) ; c).
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
Bài 3: (3đ) Ba lớp 7A, 7B, 7C hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ đã thu được tổng cộng 120kg giấy vụn. Hãy tính số giấy vụn của mỗi lớp, biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 9; 8; 7.
Bài 4: (1đ) Tìm m và n biết:
Trường THCS
Họ và tên: ………………………… Lớp:7…
Thứ…, ngày … tháng … năm 2012.
KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG I – Thời gian: 45’

Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể).
a) ; b) ; c)
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
Bài 2: (3đ) Tìm x biết:
a) ; b) ; c).
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………… … …………………………………………………
Bài 3: (3đ) Ba lớp 7A, 7B, 7C hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ đã thu được tổng cộng 140kg giấy vụn. Hãy tính số giấy vụn của mỗi lớp, biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 8; 7; 5.
Bài 4: (1đ) Tìm a và b biết:

Ngày soạn: 3.11.2012 Tiết 22 Kiểm tra chương I (1 tiết)
I.MỤC TIÊU
– Đánh giá quá trình hoạt động học của học sinh; lấy kết quả đánh giá hoạt động nhận thức của học sinh.
– Vận dụng các kiến thức đã được thu nhận phân tích tìm các phương pháp giải bài toán.
– Rèn luyện tính độc lập làm bài và tư duy lôgic.
* Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận trong công việc, say mê học tập.
Hình thức đề ra: Tự luận
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Bài soạn, pho tô đề.
* Học sinh: Đồ dùng học tập, chuẩn bị bài.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. Nhắc nhở h/s bình tĩnh đọc kĩ đề ra…
2. Phát bài kiểm tra (2đề)
Mức độ

Chuẩn
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Chủ đề
Mức độ yêu cầu
TL
TL
TL
TL

1.Tập hợp Q các số hữu tỉ.
– Thực hiện các phép tính về số hữu tỉ.
– Biết so sánh hai số hữu tỉ.
– Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q.
2

2
1
1
1
1

4
4

2.Tỉ lệ thức.
– Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.
1
1
1

1
1

2
1
1
4

5

3. Số thực
– Biết tính hoặc sử dụng máy tính bỏ túi để tìm căn bậc hai (đơn giản) của một số thực không âm.

1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.