mt&đề thi học ki I, toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về mt&đề thi học ki I, toan 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Năm học: 2012 – 2013)
Môn: Toán Lớp: 9 (TCT: 35 + 36)
Người ra đề: Nguyễn Thanh Phong

MỤC TIÊU KIỂM TRA
Kiểm tra quá trình nhận thức và hệ thống lại phần kiến thức trọng tâm cho HS trong suốt thời gian học kì I
Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về căn thức, kiến thức cơ bản về hàm số và kiến thức hình học về đường tròn.
Đề thi bám sát với chương trình cơ bản và có phân loại học sinh.
Nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra

MA TRẬN ĐỀ THI

Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Khái niệm căn thức bậc hai và rút gọc biểu thức dưới dấu căn
Học sinh nhận biết các công thức biến đổi về căn thức
Học sinh nhận biết được khái niệm về căn bậc hai của một biểu thức
Vận dụng các công thức đã học để giải bài tập rút gọn căn thức

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0.5điểm
5 %

1 câu
0.5điểm
5 %

1 câu
0.5điểm
5 %
2 câu
2 điểm
20 %
5 câu
3.5 điểm
35 %

Hàm số bậc nhất ; sự tương giao của các đường thẳng và Phương trình bậc nhất hai ẩn
Học sinh nhận biết thế nào là hàm số bậc nhất và phương trình bậc nhất hai ẩn
Học sinh hiểu khi nào thì hai đường thẳng song song và cắt nhau
Vận dụng lí thuyết về đường thẳng song song và cắt nhau để tìm giá trị của tham số

Số câu, số điểm tỉ lệ
2 câu
1 điểm
10 %

1 câu
0.5điểm
5 %

2 câu
2 điểm
20 %
5 câu
3,5 điểm
35 %

Các hệ thức trong tam giác vuông và vị trí tương đối của hai đường tròn
Học sinh thuộc các công thức về hệ thức trong tam giác vuông
Học sinh hiểu khi nào thì hai đường tròn không cắt nhau

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0.5điểm
5 %

1 câu
0.5điểm
5 %

2 câu
1 điểm
10 %

Khoảng cách từ tâm đến dây cung của đường tròn và diện tích của tam giác vuông

Vận dụng các công thức đã học để giải bài tập

Số câu, số điểm tỉ lệ

1 câu
2 điểm
20 %
1 câu
2 điểm
20 %

Tổng số câu, tổng số điểm tỉ lệ
4 câu
2 điểm
20 %

3 câu
1.5điểm
15 %

1 câu
0.5điểm
5 %
5 câu
6 điểm
60 %
13 câu
10 điểm
100 %

KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Năm học: 2012 – 2013)
Môn: Toán Lớp: 9 (TCT: 35 + 36)
Người ra đề: Nguyễn Thanh Phong

Họ và tên…………………….. ……………………………. Lớp: 9………
Điểm

Lời phê của giáo viên

I. PHẦN TRẮC NHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Cho phép tính: ; Nếu . Kết quả nào sau đây là đúng
A). 2 – 4x B). 4x – 2 C). 4x + 2 D). -2 – 4x
Câu 2: A và B thỏa mãn điều kiện gì thì:
A). A< 0 và B). A < 0 và B 0 và B < 0
Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A ; AH là đường cao. Hệ thức nào sau đây là đúng
A). B). C). D).
Câu 4: Kết quả của biểu thức nào là đúng (với ).
A). B). C). D).
Câu 5: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất
A). B). C). D).
Câu 6: Cho hai đường thẳng và ; m bằng bao nhiêu thì
A). B). C). D).
Câu 7: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn số.
A). B).

Hỏi và đáp