MTde KTDan chuong I Hinh 9 De 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về MTde KTDan chuong I Hinh 9 De 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

II/ TỰ LUẬN ( 3 điểm):
Bài 1: (6 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, BC = 6cm.
1/ Giải tam giác vuông ABC
2/ Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:
a/ Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.
b/ Tính: EAEB + AFFC
Bài 2: (1 điểm). Cho sin = 0,6. Hãy tính tan
Bài 1: (2 điểm) Cho tam giác ABC có BC = 8 cm ; . Kẻ đường cao AH.
a/ Tính AH.
b/ Tính AC.
Bài3: (3 điểm) Cho tam giác DEF vuông tại D , đường cao DH. Cho biét DE = 7 cm ; EF = 25cm.
a/ Tính độ dài các đoạn thẳng DF , DH , EH , HF.
b/ Kẻ HM DE và HN DF . Tính diện tích tứ giác EMNF. (Làm tròn đến hai chữ số thập phân)
Bài 4 : ( 1 điểm ) Tính :
Bài 5 : (4,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm,
BC = 6cm. 1/ Giải tam giác vuông ABC
2/ Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:
a/ Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.
b/ Tính: EAEB + AFFC
Bài 6: (1 điểm) Biết sin ( = . Tính giá trị của biểu thức: A = 2sin2 ( + 5cos2 (.
Bài 7Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ hình và thiết lập các hệ thức tính tỉ số lượng giác của góc B.
Bài 8: Dựng góc nhọn biết cos = . Tính số đo độ của góc
Bài 9: Đài quan sát ở Canađa cao 533m. Ở một thời điểm nào đó vào ban ngày, Mặt Trời chiếu tạo thành bóng dài 1100m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến phút)
Bài 10: Cho tam giác DEF có ED = 7cm; = 400; = 580 . Kẻ đường cao EI của tam giác đó. Hãy tính: (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 1)
Đường cao EI
Cạnh EF
Chứng minh: SDEF = DE.DF. sinD
Cho ABC vuông tại A., đường cao AH. Biết BH = 1.8 cm ; HC = 3,2 cm.
a . Tính độ dài AH ; AB; AC.
b . Tính số đo:
c . Tia phân giác của góc cắt AC tại D. Tính độ dài BD.
d. Chứng mimh rằng: tan
( số đo góc làm tròn đến độ, độ dài đoạn thẳng làm tròn đến chữ số thập phân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.