MT KT CHUONG II KI II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về MT KT CHUONG II KI II, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN : SỐ HỌC LỚP 6 Năm học: 2011 – 2012
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1:
Phân số. Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản cuả phân số
Nhận biết các khái niệm về phân số, phân số bằng nhau.

Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số bài toán tìm x

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2
20%

1
2
20%

2
4
40%

Chủ đề 2:
Các phép tính về phân số

Biết và vận dụng được các phép tính trên phân số.

Vận dụng để thực hiện các phép tính trong các bài toán liên quan

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3
30%

1
1
10%

2
4
40%

Chủ đề 3:
Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Hiểu về hỗn số, số thập phân, phần trăm trong trường hợp đơn giản
Phối hợp các phép tính về phân số, hỗn số, số thập phân thành thạo

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2
20%

1
2
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
2
20%
2
5
50%
1
2
20%
1
1
10%
5
10
100%

Họ và tên : ………………………………….
Lớp : ……………………………………
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Đại số 6

Câu 1: Điền Đúng ( Đ ) , Sai ( S ) vào ô trống : ( 2 điểm )
a) có số nghịch đảo là – ( b) có số đối là (
c) là phân số ( d) là phân số thập phân (
đ) và là hai phân số bằng nhau ( e) có số nghịch đảo là (
g) là phân số tối giản ( h) – + = (
Câu 2: Tính : ( + + ) : 20 % – ( 2 đ)
Câu 3: Tìm x : a) ; b) ( 2 đ)
Câu 4 : Điền vào ô trống : = = = ( 3 đ)
Câu 5 : Tính tổng : S = + + + ……… + (1 đ)
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
Câu 1: Điền Đúng ( Đ ) , Sai ( S ) vào ô trống : 2 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu
a
b
c
d
e
f
g
h

Đáp án
Đ
S
S
Đ
S
S
S
S

Câu 2. ( 2 điểm)
( + + ) : 20 % –
= (): 1 điểm
= 1 điểm
Câu 3: Tìm x : a) ; b) ( 2 đ)
a) x:
x = = (1 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

Câu 4 (2 đ) Điền vào ô trống : = = = Điền mỗi ý đúng 1 điểm
Câu 5.
S = + + + ……… +
= (0, 5 điểm)
= (0,5 điểm)
= = (1 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.