MT-Kiểm tra-Đ.án chương III Hình 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về MT-Kiểm tra-Đ.án chương III Hình 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Góc ở tâm. Số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây
Hiểu khái niệm góc ở tâm , số đo của một cung
Ứng dụng giải được bài tập và một số bài toán thực tế .

Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0,5
5%

2
1
10%

3
1,5
15%

2. Góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến, góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.
Hiểu khái niệm góc nội tiếp , góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.
Hiểu mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn
Vận dụng được các định lí , hệ quả để giải bài tập

Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0,5
5%

2
1
10%

1
2
20%

4
3,5
35%

3. Cung chứa góc

Vận dụng quỹ tích cung chứa góc vào bài toán quỹ tích và dụng hình đơn giản

1
1
10%

1
1
10%

4. Tứ giác nội tiếp.
Hiểu định lí thuận , đảo về tứ giác nội tiếp.

Vận dụng được các định lí để giải bài tập liên quan đế tứ giác nội tiếp

Số câu hỏi
Số điểm
%
2
1
10%

1
1
10%

3
2
20%

5. Độ dài đườngtròn, cung tròn ; diện tích hình tròn , diện tích hình quạt tròn

Hiểu được công thức tính độ dài cung tròn, diện tích hình tròn , hình quạt tròn để giải bài tập
Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn để giải bài tập

Số câu hỏi
Số điểm
%

2
1
10%

1
1
10%

3
2
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
4
2
20%
6
3
30%
4
5
50%

14
10
100%

Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:………………………………….. Môn: Hình học
Lớp 9A….
Điểm
Lời phê của giáo viên
Phách

ĐỀ
A. TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất:
Bài 1: Nói một ý ở cột A với một ý ở cột B cho phù hợp:
Cột A
Cột B
Trả lời

1. Số đo góc ở tâm
a. Bằng nửa tổng sô đo hai cung bị chắn
1 + …..

2. Số đo cung nhỏ
b. Bằng 1800
2 + …..

3. Số đo cung lớn
c. Bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó
3 + …..

4. Số đo nửa đường tròn
d. Bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn
4 + …..

5. Số đo góc nội tiếp
e. Bằng nửa số đo cung bị chắn
5 + …..

6. Số đo góc có đỉnh ở trong đường tròn
f. Bằng số đo cung bị chắn
6 + …..

7. Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và một dây
g. Bằng hiệu giữa 3600 và cung nhỏ
7 + …..

8. Số đo góc có đỉnh ở ngoài đường tròn
h. Bằng 3600
8 + …..

9. Tổng số đo hai góc đối diện trong một tứ giác nội tiếp

9 + …..

Bài 2:
Câu 1: Từ 8 giờ đến 10 giờ, kim giờ quay được một góc ở tâm là:
A. 300 B. 600 C. 900 D. 450
Câu 2: Góc ở tâm là góc …
A. có đỉnh là tâm đường tròn B. có 2 cạnh là bán kính của đường tròn
C. cả 2 đều đúng D. cả 2 đều sai
Câu 3: Cho góc nội tiếp BAC của đường tròn (O) chắn cung BC = 1300. Vậy số đo của góc BAC là
A.1300 B. 2600 C. 1000 D. 650
Câu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.