MT- ĐÊ KT CHƯƠNG 3- HÌNH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về MT- ĐÊ KT CHƯƠNG 3- HÌNH 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TIẾT 58- ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3- HÌNH 9
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Góc ở tâm. Số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây
Hiểu khái niệm góc ở tâm , số đo của một cung
Ứng dụng giải được bài tập và một số bài toán thực tế .

Số câu hỏi
Số điểm
%
C1,2
1
10%

C6
0,5
5%

3
1,5
15%

2. Góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến, góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.
Hiểu khái niệm góc nội tiếp , góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.
Hiểu mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn

Vận dụng được các định lí , hệ quả để giải bài tập

Số câu hỏi
Số điểm
%
C3
0,5
5%

C5
0,5
5%

C8ab
1
10%
4
2
20%

3. Tứ giác nội tiếp.
Hiểu định lí thuận ,đảo về tứ giác nội tiếp.

Vận dụng được các định lí để giải bài tập liên quan đế tứ giác nội tiếp

Số câu hỏi
Số điểm
%
C4
0,5
5%

C7a,b
4
35%

3
4,5
45%

4. Độ dài đườngtròn, cung tròn ; diện tích hình tròn , diện tích hình quạt tròn

Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn , diện tích hình tròn , hình quạt tròn để giải bài tập

Số câu hỏi
Số điểm
%

C7c
2
10%

1
2
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
4
2
20%
3
2,5
25%
4
5
50%
11
10
100%

II.ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Từ 8 giờ đến 10 giờ, kim giờ quay được một góc ở tâm là:
A. 300 B. 600 C. 900 D. 450
Câu 2: Góc ở tâm là góc …
A. có đỉnh là tâm đường tròn B. có 2 cạnh là bán kính của đường tròn
C. cả A,B đều đúng D. cả A,B đều sai
Câu 3 : Cho góc nội tiếp BAC của đường tròn (O) chắn cung BC = 1300. Vậy số đo của góc BAC là
A.1300 B. 2600 C. 1000 D. 650
Câu 4: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) khi:
A. + + + = 3600 B. + = + = 1800
C. + = + = 1800 D. Cả ba kết luận trên đều đúng
Câu 5 : Cung nửa đường tròn có số đo bằng:
A. 3600 B. 1800 C. 900 D. 600
Câu 6: Góc nội tiếp là
A. Góc có đỉnh nằm trên đường tròn
B. Góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung

C. Góc có đỉnh nằm trong đường tròn
D. Góc có đỉnh ở tâm đường tròn

B. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 7: Cho ( ABC (AB < AC). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh : BFEC, AFHE là các tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh AF.AB = AE.AC
c) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BFEC.
Tính diện tích hình quạt OEC biết EC = 4cm,
Câu 8:
Cho hình vẽ: Biết = 600,
Cm là tiếp tuyến của (O) tại C thì:
a) Tính số đo góc x
b) Tính số đo góc y

III. ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
A. TNKQ: (3điểm) Mỗi câu đúng cho 0.5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
C
D
C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.